Doprajme každému narodiť sa


25.decembra 2017 sme ukončili druhý ročník.

Spoznaj projekt 9 mesiacov za život

Zapoj sa do príprav tretieho ročníkaDarujte nám 2% z dane

Pred 60 rokmi - 19. decembra 1957 podpísaný a 31. decembra 1957 účinný - sa v československej legislatíve objavil Zákon 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotenstva „v záujme ďalšieho rozšírenia starostlivosti o zdravý vývoj rodiny...“

Projekt 9 mesiacov za život chce upriamiť pozornosť na odvrátenú stranu a tragicky dosah týchto udalostí: Už 60 rokov nie každému je dopriate narodiť sa. Naša iniciatíva chce byť obhajobou najbezbrannejších: DOPRAJME KAŽDÉMU NARODIŤ SA!

Drámu kultúry smrti v našej krajine treba vnímať na širšom historickom a duchovnom pozadí. Pred 100 rokmi (1917) sa v portugalskej Fatime odohrali udalosti, ktoré pápež Ján Pavol II. nazval „najväčším posolstvom modernej doby“. Tri negramotné deti prijali a odovzdali nám posolstvo Panny Márie, ktoré si sotva mohli vymyslieť: „Ak sa urobí to, čo vám kážem, budú mnohé duše zachránené a svet sa dočká mieru... Ak nie, neuplynie dlhý čas a začne sa nová vojna... Rusko rozšíri svoje omyly vo svete...

O tri mesiace neskôr prepukla v Rusku revolúcia, ktorá sa v 20. storočí rozšírila celosvetovo - ako politický systém i ako ideologický útok na človeka a rodinu. Túto expanziu zla do sveta najvýrečnejšie predstavujú práve umelé potraty, ktoré Sovietsky zväz - ako prvá krajina na svete - legalizoval už v roku 1920.

No odkaz Panny Márie z Fatimy obsahuje aj iné slová:
„Nakoniec moje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí... Modlite sa a prinášajte obety.“
JEJ PRÍSĽUB JE NAŠOU SILOU, JEJ ŽIADOSŤ JE NAŠOU CESTOU.