Miesta našej misie


0
mestá, v ktorých sa vykonávajú umelé potraty
0
zariadenia, ktoré vykonávajú umelé potraty

MIESTO

TERMÍN

Bernolákova 14/A

V štádiu riešenia. Vaša pomoc je vítaná.

Nám. L. Svobodu 1

streda 16:15

MIESTO

TERMÍN

Antolská 11

Štvrtok 8:30

Cintorínska 16

V štádiu riešenia. Vaša pomoc je vítaná.

Einsteinova 7

V štádiu riešenia. Vaša pomoc je vítaná.

Limbová 5

pondelok 17:00 / streda 07:15

Partizánska 27

Streda 07:15

Prievozská 4A

V štádiu riešenia. Vaša pomoc je vítaná.

Ružinovská 6

utorok 7:30 / štvrtok 8:15

Strečnianska 13

Streda 7:30

Tematínska 5/A

V štádiu riešenia. Vaša pomoc je vítaná.

MIESTO

TERMÍN

Banisko 1

Pondelok – piatok 8:30

Rázusova 29

Piatok 8:00

MIESTO

TERMÍN

Nemocničná 1944/10

V štádiu riešenia. Vaša pomoc je vítaná.

MIESTO

TERMÍN

Veľkoblahovská 23

pondelok 9:15

MIESTO

TERMÍN

Hodská 373/ 38

piatok 8:30

MIESTO

TERMÍN

SNP č. 26

V štádiu riešenia. Vaša pomoc je vítaná.

MIESTO

TERMÍN

Nemocničná 7

pondelok – piatok 10:00

MIESTO

TERMÍN

Štúrova 3

streda 18:45

MIESTO

TERMÍN

Brigádnická 2

Pondelok 7:45 / piatok 7:45

Gemerská 3/2068

Pondelok 7:00 / streda 7:00 / štvrtok 7:00 

Lúčna 57

V štádiu riešenia. Vaša pomoc je vítaná.

Masarykova 9

Pondelok – piatok 8:00

Maurerova 21

Pondelok – piatok 14:00

Trieda SNP 1

Utorok – piatok 8:30

MIESTO

TERMÍN

Nemocničná 8

utorok 8:00

MIESTO

TERMÍN

Banícka štvrť 1

pondelok 17:00

MIESTO

TERMÍN

SNP 19 / 29. Augusta 2

utorok 15:00 (nemocničná kaplnka)

MIESTO

TERMÍN

Palúčanská 25

piatok 15:00

MIESTO

TERMÍN

Námestie Republiky 15

pondelok – piatok 7:00 / piatok 15:00 (maď.)

MIESTO

TERMÍN

Kollárová 2

Streda 07:00

Michaelliho 2

V štádiu riešenia. Vaša pomoc je vítaná.

MIESTO

TERMÍN

Špitálska ul.č.2

streda 14:45 / štvrtok 6:45 / štvrtok 14:45

MIESTO

TERMÍN

Staromyjavská 59

druhý piatok v mesiaci 8:00

MIESTO

TERMÍN

Špitálska 6

piatok 15:00

MIESTO

TERMÍN

Slovenská 11/A

piatok 8:00 a 15:15

MIESTO

TERMÍN

Ul. Nová nemocnica 511

štvrtok párny týždeň 17:00 (kostol Šimonovany)

/ štvrtok nepárny týždeň 17:00 (kostol Partizánske – mesto

MIESTO

TERMÍN

Winterova ul. 66

streda 9:00 / štvrtok 9:00

MIESTO

TERMÍN

Banícka č. 803/28

pondelok 15:00 / streda 15:00

MIESTO

TERMÍN

Dedovec 1849/367

V štádiu riešenia.Vaša pomoc je vítaná.

MIESTO

TERMÍN

Bardejovská 24

Pondelok 15:15 / streda 7:30 / streda 16:30

Jána Hollého 14

Pondelok 11:10 / utorok 6:15 / streda 7:30 / štvrtok 6:30 / piatok 15:30

Nábrežná 3

Pondelok 16:00 / utorok 7:00 / streda 7:00 / štvrtok 7:30 / piatok 8:00

MIESTO

TERMÍN

Nemocničná 2

štvrtok 16:30 (nemocničná kaplnka) 

MIESTO

TERMÍN

Pod Lachovcom 1727/55

piatok 18:30

MIESTO

TERMÍN

Litovelská 25

V štádiu riešenia. Vaša pomoc je vítaná.

MIESTO

TERMÍN

Šrobárova 1

pondelok a piatok 6:20 / 8:00 / 15:00

MIESTO

TERMÍN

Špitálska 1

streda 8:00

MIESTO

TERMÍN

SNP 9

pondelok – piatok 8:00 (mesiace apríl – august)

MIESTO

TERMÍN

Jánskeho 1

Piatok 15:00

Ulica Ing. Kožucha č. 3

Piatok 7:30

MIESTO

TERMÍN

Koreszkova 7

piatok 8:00

MIESTO

TERMÍN

Hontianska cesta 49

V štádiu riešenia. Vaša pomoc je vítaná.

MIESTO

TERMÍN

Pavlovova 17

piatok 15:00

MIESTO

TERMÍN

SNP 1079/76

V štádiu riešenia. Vaša pomoc je vítaná.

MIESTO

TERMÍN

Legionárska 10

streda 15:30

Legionárska 28

Piatok 15:30

MIESTO

TERMÍN

Starohájska 2pondelok  10:00 (pod lávkou) / streda 10:00 (na lávke) / štvrtok 16:45 (na lávke)

MIESTO

TERMÍN

Kuzmányho nábrežie 28pondelok a streda 10:30

MIESTO

TERMÍN

Sládkovičova 11streda 16:15 (kostol Sedembolestnej)

MIESTO

TERMÍN

Hálkova 3

Pondelok 15:05 / utorok 13:00  streda 14:30 / štvrtok 8:30

Vojtecha Spanyola 43

Pondelok 8:30 / utorok 8:15 / streda 8:15

Vysokoškolákov 31

Pondelok 7:15 / piatok 15:00