UZNAJME BOHA ZA STVORITEĽA KAŽDÉHO ČLOVEKA

Božie slovo

 

„A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.” (Gn 1, 27)

Úvaha

Mnohí dieťa považujú za svoje vlastníctvo. Skutočnosť, že človek je schopný odovzdávať život, môže viesť k mylnej domnienke, že ho môže aj zabiť. 

Spojenie osôb je veľmi intímne, ale počatie dieťaťa nie je súkromná záležitosť. Malý človiečik nepatrí len svojim rodičom. Patrí predovšetkým Bohu. 

V raji vidíme Boha, ktorý sa k človeku správa láskavo a úctivo, pretože človek je stvorený na Boží obraz a podobu. Platí to o každom z nás. Rodičia odovzdávajú život, ale Boh vtláča doňho nezmazateľný znak – dáva mu nesmrteľnú dušu. 

Od tej chvíle sa dieťa z mäsa a kostí stáva neopakovateľným stvorením.

 

Každý človek patrí Bohu, pretože Boh je darca života. On v dychu je každému človeku dych života – večného života. 

Bože, pripomínaj nám, že ty si naším Otcom, Otcom všetkých ľudí, aby nikto nedvíhal ruku na život nenarodených detí.

Prosby

Prijmime Božiu lásku a modlime sa, aby každého človeka, ktorého Boh miluje, milovali aj jeho rodičia.

Bože, vlej do našich sŕdc svoju lásku.

Bože Otče, ty si z lásky stvoril človeka, učiň, aby sme sa touto láskou navzájom obdarúvali.

Kriste, ty si vyslobodil človeka z krajiny smrti, uzdrav srdcia zranené nedostatkom lásky.

Duchu Svätý, ktorý prenikáš všetko živé, daj, aby na svete zavládla láska k životu a jeho ochrana.

Otče náš… Zdravas’, Mária…

 

Svätá Mária, oroduj za nás. Mária, matka života, oroduj za nás.

Svätá Gianna Berettová-Mollová, oroduj za nás.

Sväté betlehemské neviniatka, orodujte za nás.

Modlitba za nenarodené deti

Bože, Otec milosrdenstva a darca života, zhliadni, prosíme, na všetky počaté deti. Zahrň ich svojou starostlivosťou a dovoľ im šťastlivo prísť na svet. 

Prosíme ťa zvlášť za tie nenarodené deti, ktoré sú ohrozené potratom. Vyriekni nad nimi svoje slová: ,,Ži, rasti!” Daj, aby si ich matky a najbližší rozmysleli rozhodnutie siahnuť im na život. Učiň, aby rodičia s láskou prijali svoje dieťa a v ňom tvojho Syna Ježiša.

Bože, posilňuj rodičov, ktorí prežívajú ťažké obdobie, a zjav sa im ako ten, ktorý dokonale uspokojuje všetky duchovné, fyzické, psychické a materiálne potreby. 

O to ťa prosíme skrze tvojho Syna Ježiša Krista, skrze ktorého sme sa znovu zrodili ako tvoje deti, ktorý bol, je a neustále prichádza v každom novom živote. 

Amen.