Od 25. 3. do 25. 12. 2022

Modlitba, blízkosť, láska...

... na miestach, kde sa vykonávajú umelé potraty.

Modlitba

Na mieste vykonávania umelých potratov sa modlíme. Tak zviditeľňujeme Boha, Darcu života, a uznávame, že len On môže premeniť ľudské srdcia.

Blízkosť

Osobnou prítomnosťou na mieste vykonávania umelých potratov vyjadrujeme vážnosť problému. Sme blízko pri nenarodených deťoch a ich rodičoch, pri zdravotníkoch a množstve okoloidúcich.

Láska

Našu službu konáme s pokojom a láskou. Uvedomujeme si, že niektoré tehotné mamičky sa nachádzajú v zložitej rodinnej alebo finančnej situácii. Sme pripravení sprostredkovať im potrebnú pomoc.

centrá umelého oplodnenia

nové miesta našej misie

 

 

"Aby boli temnoty premožené,

ty a ja musíme byť svetlom."

Mons. Philip Reilly

9 zdr. zariadení

už nevykonáva umelé potraty (od r. 2016)

Miesta našej pravidelnej misie - nemocnice, polikliniky a iné zdravotné zariadenia - v ktorých násilnou smrťou zomierajú nenarodené deti. 

Staňte sa dobrovoľníkom!

AKTUALITY

PESTRÁ MOZAIKA NAŠEJ MISIE

Pripravme sa na 7. ročník!

16. – 24. MARCA 2022 Pozývame k spoločnej modlitbe novény aby sme sa pred začiatkom nového ročníka správne naladili. Novéna „Deväť dní za život“  je modlitbou za ochranu ľudského života. Každý…

„Moja bolesť sa rozbolela…“

Musím kľačať, aby som sa celkom pokorila pred ľuďmi, ktorí tu pracujú, či prichádzajú. Aby som vyjadrila, že nie som o nič lepšia, že aj keby do mňa hádzali niečo a…

Naši partneri a podporovatelia

Modlitba sv. Jána Pavla II.
za kultúru života

Ó, Mária, úsvit nového sveta, Matka žijúcich, tebe zverujeme vec života: zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet, chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života, mužov a žien – obetí neľudského násilia, starých a chorých zabitých z ľahostajnosti alebo z nepravého súcitu. Daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna dokázali otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom našej doby Evanjelium života. Vypros im milosť, aby ho prijímali ako stále nový dar, aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho slávenia po celý život, vypros im odvahu, činné a vytrvalé svedectvo o ňom, aby mohli budovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle civilizáciu pravdy a lásky na česť a slávu Boha Stvoriteľa, ktorý miluje život. Amen.

Buďme v kontakte

KOORDINÁTOR PROJEKTU

Andrej Ungvarský

o. Dušan Škurla

KoNTAKT

Mobil: + 421 905 25 77 51

E-mail : info@9mesiacovzazivot.sk

IBAN: SK02 5200 0000 0000 1183 9258

Osobne nás môžete stretnúť na desiatkach miest po celom Slovensku v dňoch a časoch, ktoré sú uvedené v sekcii MAPA.