Od 25. 3. do 25. 12. 2021

Modlitba, blízkosť, láska...

... na miestach, kde sa vykonávajú umelé potraty.

Modlitba

Na mieste vykonávania umelých potratov sa modlíme. Tak zviditeľňujeme Boha, Darcu života, a uznávame, že len On môže premeniť ľudské srdcia.

Blízkosť

Osobnou prítomnosťou na mieste vykonávania umelých potratov vyjadrujeme vážnosť problému. Sme blízko pri nenarodených deťoch a ich rodičoch, pri zdravotníkoch a množstve okoloidúcich.

Láska

Našu službu konáme s pokojom a láskou. Uvedomujeme si, že niektoré tehotné mamičky sa nachádzajú v zložitej rodinnej alebo finančnej situácii. Sme pripravení sprostredkovať im potrebnú pomoc.

centrá umelého oplodnenia

nové miesta našej misie

 

 

"Aby boli temnoty premožené,

ty a ja musíme byť svetlom."

Mons. Philip Reilly

9 zdr. zariadení

už nevykonáva umelé potraty (od r. 2016)

Miesta našej pravidelnej misie - nemocnice, polikliniky a iné zdravotné zariadenia - v ktorých násilnou smrťou zomierajú nenarodené deti. 

Staňte sa dobrovoľníkom!

AKTUALITY

PESTRÁ MOZAIKA NAŠEJ MISIE

Ideme do toho: 40 dní za život

Kampaň bude trvať od 23. septembra do 1. novembra 2020 v Bratislave pred nemocnicou Ružinov a v Prešove pred zdravotníckym zariadením Gynstar.

Naši partneri a podporovatelia

Modlitba sv. Jána Pavla II.
za kultúru života

Ó, Mária, úsvit nového sveta, Matka žijúcich, tebe zverujeme vec života: zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet, chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života, mužov a žien – obetí neľudského násilia, starých a chorých zabitých z ľahostajnosti alebo z nepravého súcitu. Daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna dokázali otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom našej doby Evanjelium života. Vypros im milosť, aby ho prijímali ako stále nový dar, aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho slávenia po celý život, vypros im odvahu, činné a vytrvalé svedectvo o ňom, aby mohli budovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle civilizáciu pravdy a lásky na česť a slávu Boha Stvoriteľa, ktorý miluje život. Amen.

Buďme v kontakte

KOORDINÁTOR PROJEKTU

Andrej Ungvarský

o. Dušan Škurla

KoNTAKT

Mobil: + 421 903 549 706

E-mail : info@9mesiacovzazivot.sk

IBAN: SK02 5200 0000 0000 1183 9258

Osobne nás môžete stretnúť na desiatkach miest po celom Slovensku v dňoch a časoch, ktoré sú uvedené v sekcii MAPA.