centrá umelého oplodnenia

nové miesta našej misie

od  25. marca do 25. decembra 2020

Modlitbovou prítomnosťou na miestach, kde sa vykonávajú umelé potraty,
tma smrti ustupuje svetlu života.  

9 zdr. zariadení

už nevykonáva umelé potraty (od r. 2016)

DIEŤA JE VIAC AKO NÁŠ PLÁN

Kvôli epidémii začíname 1. júna 2020.

Naše plány

Niekedy nám chýbajú. Inokedy ich máme až priveľa. Je dobré plánovať. Je nebezpečné, ak sa na naše plány upneme. "Ak chceš rozosmiať Boha, povedz mu o svojich plánoch."

Dieťa je dar

Počatie dieťaťa sa často vymyká ľudskému plánovaniu. Niektorí rodičia túžia po dieťati, no neprichádza. Iných dieťa prekvapí. Neplánovali ho vôbec. Alebo ho neplánovali na danú chvíľu. A takmer každého prekvapí, ak sa dozvie, že jeho dieťa má byť zdravotne postihnuté.

Super plán

Niektoré deti sú plánované ľuďmi. No všetky deti sú plánované Bohom. Pápež František píše: "Matka, ktorá ho nosí vo svojom lone, potrebuje prosiť o Božie svetlo, aby mohla svoje dieťa poznať do hĺbky a očakávať ho také, aké je v skutočnosti." (Amoris laetitia 170)

TRI PILIERE NAŠEJ SLUŽBY

PRÍTOMNOSŤ MODLITBA LÁSKA

"Otvorme oči, aby sme videli biedu sveta, 
rany toľkých bratov a sestier zbavených ľudskej dôstojnosti, 
a dajme sa vyprovokovať, aby sme vypočuli ich volanie o pomoc."
(pápež František, Misericordiae vultus 15)

Miesta našej pravidelnej misie - nemocnice, polikliniky a iné zdravotné zariadenia - v ktorých násilnou smrťou zomierajú nenarodené deti. 

Staňte sa dobrovoľníkom!

AKTUALITY

PESTRÁ MOZAIKA NAŠEJ MISIE

Ideme do toho: 40 dní za život

Kampaň bude trvať od 23. septembra do 1. novembra 2020 v Bratislave pred nemocnicou Ružinov a v Prešove pred zdravotníckym zariadením Gynstar.

Naši partneri a podporovatelia

Modlitba sv. Jána Pavla II.
za kultúru života

Ó, Mária, úsvit nového sveta, Matka žijúcich, tebe zverujeme vec života: zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet, chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života, mužov a žien – obetí neľudského násilia, starých a chorých zabitých z ľahostajnosti alebo z nepravého súcitu. Daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna dokázali otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom našej doby Evanjelium života. Vypros im milosť, aby ho prijímali ako stále nový dar, aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho slávenia po celý život, vypros im odvahu, činné a vytrvalé svedectvo o ňom, aby mohli budovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle civilizáciu pravdy a lásky na česť a slávu Boha Stvoriteľa, ktorý miluje život. Amen.

Buďme v kontakte

KOORDINÁTOR PROJEKTU

Andrej Ungvarský

o. Dušan Škurla

KoNTAKT

Mobil: + 421 903 549 706

E-mail : info@9mesiacovzazivot.sk

IBAN: SK02 5200 0000 0000 1183 9258

Osobne nás môžete stretnúť na desiatkach miest po celom Slovensku v dňoch a časoch, ktoré sú uvedené v sekcii MAPA.