Deväť mesiacov je čas vývoja dieťaťa v lone matky od počatia po pôrod.

9 mesiacov za život – od 25. marca do 25. decembra –  je najväčšia slovenská mobilizácia miestnych komunít na záchranu rodičov a ich počatých detí pred tragédiou umelého potratu.

Všetko to začalo v roku 2016 ako každodenné pokračovanie Národného pochodu za život… Náš príbeh

„ABY TEMNOTY BOLI PREMOŽENÉ,

TY A JA MUSÍME BYŤ SVETLOM.“

Mons. Philip Reilly

Modlitbovou prítomnosťou na miestach,

kde sa vykonávajú umelé potraty,

tma smrti ustupuje svetlu života.  

 

Naše ÁNO životu je konkrétne a vytrvalé. Spoločne sme silní a meníme Slovensko.

Na desiatich miestach sa prestali vykonávať umelé potraty.

Desiatky zdravotníkov si začali uplatňovať výhradu vo svedomí. Stovky rodičov sa rozhodli prijať svoje počaté dieťa. 

Tragédia umelých potratov je veľká. Tragédia našej ľahostajnosti je ešte väčšia.

Zmeň to! Na Slovensku stále máme miesta, kde chýba hlas na obranu nevinných detí a pomoc ich rodičom.

Staň sa pro-life lídrom. Mobilizuj k akcii miestnu komunitu.  

„Nikto nerobí väčšiu chybu než ten,

kto nerobí nič iba kvôli tomu,

že môže urobiť len málo.“

(Edmund Burke)

AKTUÁLNE

Naši partneri a podporovatelia

Modlitba sv. Jána Pavla II.
za kultúru života

Ó, Mária, úsvit nového sveta, Matka žijúcich, tebe zverujeme vec života: zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy detí, ktorým nie je dovolené prísť na svet, chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života, mužov a žien – obetí neľudského násilia, starých a chorých zabitých z ľahostajnosti alebo z nepravého súcitu. Daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna dokázali otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom našej doby Evanjelium života. Vypros im milosť, aby ho prijímali ako stále nový dar, aby pociťovali radosť a vďačnosť z jeho slávenia po celý život, vypros im odvahu, činné a vytrvalé svedectvo o ňom, aby mohli budovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle civilizáciu pravdy a lásky na česť a slávu Boha Stvoriteľa, ktorý miluje život. Amen.

Buďme v kontakte

KOORDINÁTORI PROJEKTU

Andrej Ungvarský

o. Dušan Škurla

KoNTAKT

Mobil: + 421 905 25 77 51

E-mail : info@9mesiacovzazivot.sk

Podpora projektu :
IBAN: SK83 8330 0000 0024 0225 0159

Konkr. pomoc pre tehotné mamičky v núdzi:
IBAN: SK65 8330 0000 0023 0240 9062

Osobne nás môžete stretnúť na desiatkach miest po celom Slovensku v dňoch a časoch, ktoré sú uvedené v sekcii MAPA.