KTO SME

9 MESIACOV ZA ŽIVOT 
je otvorená iniciatíva aktivistov z kresťanských spoločenstiev, pod zastrešením Národného pochodu za život.

Jej iniciátormi sú: 
Andrej Ungvarský, 
Dušan Škurla, 
Jozef Gibala, 
Ján Hudaček, 
Monika Nigutová, 
Fabián Novotný

NAŠE POSLANIE

Jednoducho ho vystihuje citát sv. Jána Pavla II.:

„Naliehavo je potrebná veľká modlitba za život, modlitba, ktorá by prenikla celý svet.“

(Ján Pavol II., Evangelium vitae, 100)


SME POVZBUDENÍ

iniciatívami vo svete, ktoré modlitbou a obetou prinášajú bohate ovocie v obráteniach zdravotníkov i matiek a v záchrane detí,

národnými pochodmi za život, ktoré prebudili Slovensko a skonkrétnili víziu úcty k človeku.
NAŠA VÍZIA

SME PRESVEDČENÍ

že radosť zo života a šírenie nádeje je najsilnejšia motivácia našej misie,

že modlitba a obeta je kľúčom k ľudským srdciam.SME ODHODLANÍ

priniesť nádej na miestach kde chýba svetlo a vládne tma, stáť pri opustených deťoch ako stála Mária s Jánom pri opustenom Ježišovi,

modliť sa za lásku pre rodičov, aby prijali svoje dieťaťa ako dar a radosť,

prosiť za obrátenie lekárov a ostatných zdravotníkov, aby rovnako slúžili životu matky i dieťaťa,

ohlásiť radostnú zvesť o živote a svedčiť o milosrdnom Bohu, ktorý hľadá stratených a skláňa sa k slabým.
Pozrite si momentky z našej služby!