POMÔŽME KAŽDÉMU DIEŤAŤU SPOZNAŤ PÁNA BOHA A KRÁSU SVETA

Božie slovo

„Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: Nechajte deti prichádzať ku mne! 

Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.’” 

(Mk 10, 14)

Úvaha

Pamätáme si, ako sme sa tešili z poznávania sveta a ľudí? Keď sa nám prvý raz podarilo prejsť niekoľko metrov na bicykli alebo keď sme sa hrali so svojimi rovesníkmi? Pamätáme si, ako nás rodičia učili modliť sa a ako sa máme správať v škole? Spomíname si ešte, ako dobre bolo schovať sa v matkinom objatí, keď nám bolo smutno, a chytiť otca za ruku, keď nám hrozilo nebezpečenstvo? 

Mnohí z nás dostali nádherný dar učiť sa žiť ,,krok za krokom”. Niektorým nebolo dané to zakúsiť, pretože ich život bol ukončený brutálnym zásahom človeka do krásy Božieho poriadku. 

Takisto aj teraz mnoho detí prebývajúcich pod srdcom matky môže o to prísť. Položili sme si niekedy otázku, prečo práve týmto deťom hrozí nebezpečenstvo smrti, skôr ako by mohli zakúsiť ľudskú nežnosť a krásu sveta? Zamýšľali sme sa nad tým, akým právom niekto rozhoduje o živote iného? Modlime sa, aby si rodičia uvedomili, koľko dobra od Boha zakúsili, a dokázali odo vzdať túto skúsenosť svojim deťom, ktoré teraz držia v náručí, i tým, ktoré sa ešte len vyvíjajú pod srdcom matky.
Prosby

Obdivujeme kvety pre ich krásu, ľudí pre ich dobrotu, preto svojím životom svedčme o láske. Modlime sa o to, aby sa ľudia chceli pre ňu obetovať. Keby svet hovoril čokoľvek, buďme si istí, že sa to oplatí.

Urob nás svedkami svojej lásky.

Bože Otče, utvrď v nás vieru v jedinečnosť každého človeka, nesmrteľnosť duše a večný život.

Pane Ježišu, urob naše srdcia citlivými na tiché utrpenie nenarodených detí.

Duchu Svätý, pouč tých, ktorí si nevážia život, že právo na život predstavuje nespochybniteľné právo každého počatého človeka.

 

Otče náš… Zdravas’, Mária…

 

Svätá Mária, oroduj za nás. 

Mária, matka života, oroduj za nás.

Svätá Gianna Berettová-Mollová, oroduj za nás.
Sväté betlehemské neviniatka, orodujte za nás.

 

Modlitba za nenarodené deti

Bože, Otec milosrdenstva a darca života, zhliadni, prosíme, na všetky počaté deti. Zahrň ich svojou starostlivosťou a dovoľ im šťastlivo prísť na svet. Prosíme ťa zvlášť za tie nenarodené deti, ktoré sú ohrozené potratom. Vyriekni nad nimi svoje slová: ,,Ži, rasti!” Daj, aby si ich matky a najbližší rozmysleli rozhodnutie siahnuť im na život. Učiň, aby rodičia s láskou prijali svoje dieťa a v ňom tvojho Syna Ježiša.
Bože, posilňuj rodičov, ktorí prežívajú ťažké obdobie, a zjav sa im ako ten, ktorý dokonale uspokojuje všetky duchovné, fyzické, psychické a materiálne potreby. O to ťa prosíme skrze tvojho Syna Ježiša Krista, skrze ktorého sme sa znovu zrodili ako tvoje deti, ktorý bol, je a neustále prichádza v každom novom živote. 

Amen.