SPOZNAJME V JEŽIŠOVI LEKÁRA KAŽDÉHO ČLOVEKA

Božie slovo

 

„A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.” 

(Mt 4, 23)

Úvaha

Ježiš je najlepší lekár človeka, lekár celej osoby. Lieči predovšetkým
dušu, ale aj telo. On je dobrý pastier, ktorý zranenú ovečku berie na plecia,
prináša na bezpečné miesto a ošetruje jej rany. Robí to preto, lebo ľudský
život je najvzácnejší dar. Stoja dnes všetci lekári vždy na strane života?
Modlime sa, aby žiaden lekár viac neprinášal smrť.

Prosby

Modlime sa za deti, ktorým hrozí násilná smrť, a prosme Boha, aby ich
zachránil pred agresiou zo strany najbližších.

Pane, daruj nám svoju lásku.

Bože Otče, ty si prvých ľudí povolal na rodičovstvo, daj, aby všetci
rodičia realizovali toto povolanie v súlade v tvojou vôľou.

Pane Ježišu, ty si varoval pred pohoršením a ublížením maličkým, pomôž nám
chrániť život nenarodených detí.

Duchu Svätý, vdýchni do sŕdc všetkých l’udí lásku ku kráse a dobru, aby
všetci dokázali spoznať, čo slúži pre rozvoj ľudstva.

 

Otče náš… Zdravas’, Mária…

 

Svätá Mária, oroduj za nás. 

Mária, matka života, oroduj za nás.

Svätá Gianna Berettová-Mollová, oroduj za nás.

 

Sväté betlehemské neviniatka, orodujte za nás.

 

Modlitba za nenarodené deti

Bože, Otec milosrdenstva a darca života, zhliadni, prosíme, na všetky počaté deti. Zahrň ich svojou starostlivosťou a dovoľ im šťastlivo prísť na svet. Prosíme ťa zvlášť za tie nenarodené deti, ktoré sú ohrozené potratom. Vyriekni nad nimi svoje slová: ,,Ži, rasti!” Daj, aby si ich matky a najbližší rozmysleli rozhodnutie siahnuť im na život. Učiň, aby rodičia s láskou prijali svoje dieťa a v ňom tvojho Syna Ježiša.

 

Bože, posilňuj rodičov, ktorí prežívajú ťažké obdobie, a zjav sa im ako ten, ktorý dokonale uspokojuje všetky duchovné, fyzické, psychické a materiálne potreby. O to ťa prosíme skrze tvojho Syna Ježiša Krista, skrze ktorého sme sa znovu zrodili ako tvoje deti, ktorý bol, je a neustále prichádza v každom novom živote. 

Amen.