PÁN NÁS POZÝVA CHRÁNIŤ ŽIVOT

Božie slovo

 

„Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach.“ 

(1 Pt 2,21)

 Úvaha

Nad veľkým mestom zavládla temná noc. Z diaľky doliehajú zúfalé výkriky. Znie to ako volanie mladých o pomoc. Mládež sa potuluje po uliciach, všade je špina, množstvo porozhadzovaných striekačiek, pri domoch stoja prostitútky v červených šatách so smutnými a prosebnými výrazmi na tvári. Vo vzduchu cítiť zápach smrti, beznádeje, smútku, zúfalstva. Cítiš, že všade sa hmýria temné postavy s polámanými krídlami, ktoré neustále niečo šepkajú ľudom do uší. Z ich úst vychádza čierny dym klamstva. Sú to zlí duchovia, nepriatelia človeka aj Boha.

Takto vyzerá jeden z možných obrazov civilizácie smrti. Uprostred tohto zmätku prechádzajú obyčajní ľudia, ktorí v rukách nesú zažaté lampy. Pozri sa! Kto sa dotkne lampy, začína sa usmievať a okolo neho sa šíri svetlo. Tí ľudia roznášajú Kristovo svetlo. Sú odrazom Kristovho svetla. Chceš aj ty vnášať Kristovo svetlo do temnoty dnešného sveta? Chceš kráčať po Ježišových stopách? Modlime sa, aby sme boli tými, ktorí roznášajú Kristovo svetlo. Prosme, aby nám nikdy nechýbala sila hlásať evanjelium života.

 

Prosby

Prosme spoločne o to, aby nikto neodmietal Božiu prosbu o starostlivosť o jeho deti.

Na príhovor Panny Márie, vyslyš nás, Pane.

Bože, Otec všetkých ľudí, vpíš nám do srdca vzor tvojej otcovskej lásky.

Pane Ježišu, nauč nás milovať ľudí tak, ako miluje tvoja matka.

Duchu Svätý, daj, aby sa v každom z nás prebudilo Božie dieťa, ktoré je pripravené rásť a priniesť stonásobné ovocie lásky,

 

Otče náš… Zdravas’, Mária…

 

Svätá Mária, oroduj za nás. 

Mária, matka života, oroduj za nás.

Svätá Gianna Berettová-Mollová, oroduj za nás.

Sväté betlehemské neviniatka, orodujte za nás.

Modlitba za nenarodené deti

Bože, Otec milosrdenstva a darca života, zhliadni, prosíme, na všetky počaté deti. Zahrň ich svojou starostlivosťou a dovoľ im šťastlivo prísť na svet. Prosíme ťa zvlášť za tie nenarodené deti, ktoré sú ohrozené potratom. Vyriekni nad nimi svoje slová: ,,Ži, rasti!” Daj, aby si ich matky a najbližší rozmysleli rozhodnutie siahnuť im na život. Učiň, aby rodičia s láskou prijali svoje dieťa a v ňom tvojho Syna Ježiša.

 

Bože, posilňuj rodičov, ktorí prežívajú ťažké obdobie, a zjav sa im ako ten, ktorý dokonale uspokojuje všetky duchovné, fyzické, psychické a materiálne potreby. O to ťa prosíme skrze tvojho Syna Ježiša Krista, skrze ktorého sme sa znovu zrodili ako tvoje deti, ktorý bol, je a neustále prichádza v každom novom živote. 

Amen.