Nedávno vznikla dojemná pr-life pieseň „Not forgotten“ (Nie ste zabudnutí). Jej autorom je Phil King. Skomponoval ju v reakcii na schválenie potratov až do dňa pôrodu v štáte New York v USA.c

K názvu a refrénu tejto piesne – Nie ste zabudnutí – sa pripájame našou vytrvalou prítomnosťou na miestach vykonávania umelých potratov.  

 

Nie ste zabudnutí

Pre tých, ktorých pieseň nechceme počuť
Pre tých, ktorých hlas sa stratil
Pre melódiu, ktorou tĺklo tvoje srdce
  
Nie ste zabudnutí
Bojujeme za vás
Náš hlas je odpoveďou na tvoj tichý plač
Tvoj život nebol zbytočný
Oslavujeme tlkot tvojho srdca
Cena, ktorú si zaplatil je ohňom, ktorý zmení tento svet
  
Nemôžeme ísť ďalej, akoby sa nič nedialo
Zavrieť slepé oči a pozerať inam
Kvôli všetkému, čo je čisté a pravdou
Obetujeme za vás svoje životy
  
Ježišu uzdrav našu krajinu
Ty si odpoveďou, Ty si odpoveďou
Dávame ti svoje srdcia
Ty si odpoveďou
Ó Ježišu, uzdrav našu krajinu
Ty si odpoveďou, Ty si odpoveďou
Dávame ti svoje srdcia
Ty si odpoveďou
  
Ó, nie sú zabudnutí
My bojujeme za nich
Náš hlas je odpoveďou na ich tichý plač
Ich život tu nebol zbytočný
Oslavujeme tlkot ich srdca
Cena, ktorú zaplatili je ohňom, ktorý zmení tento svet
Cena, ktorú zaplatili je ohňom, ktorý zmení tento svet
Nie sú zabudnutí 


 

Bolí nás, ako nám každou sekundou miznete spred očí,..

 

Pre nás nenarodené deti nie sú „čísla,“ ale veríme, že aj takýto pohľad môže niekomu otvoriť oči. Azda i zraniť srdce. rozklikni a pozoruj.

 

 


 

 

Ak sa aj ty chceš stať hlasom najmenších z nás, stáť pri tých, ktorým nie je dopriate narodiť sa, – pridaj sa k nám! Naša modlitbová prítomnosť prebieha v 39 mestách Slovenska. Tam, kde sa vykonávajú umelé potraty, podávame svedectvo o hodnote každého počatého ľudského života, sprostredkujeme nevyhnutnú pomoc tehotným mamičkám a ich deťom. Aby mal každý právo narodiť sa! Ak ťa naša misia zaujala, kontaktuj nás, naša dobrovoľnícka služba je pre každého, komu na živote nenarodených detí, ich mamičiek a otcov záleží.