Na konci lesa sa pätnásti členovia našich skupín utiahli na predhorie Malej Fatry, aby strávili štyri dni v stíšení, reflexii a zdieľaní o prameňoch a zmysle našej služby. Ako prototyp slúžila postava Jána Krstiteľa, ktorý sám seba predstavil, že je Hlasom, volajúcim na púšti.

Ján Krstiteľ objavil ťažisko svojho života mimo seba – v podriadení a službe Pravde, Ohlasoval jej blízky príchod a naliehavosť obrátenia u svojich súčasníkov. V siedmych blokoch sme postupne objavovali Jánove kvality, ktoré majú nadčasovú platnosť a potrebujeme ich aj my v diele ochrany života.