Vojenský konflikt na Ukrajine nesmierne zasiahol milióny ľudí. Bieda vojnových utečencov je mnohoraká. Okrem iného sťažila situáciu tehotných žien a dievčat. 

   V situácii, keď mnohí zoči voči znásilneniam, chcú pomáhať distribúciou núdzovej antikoncepcie, my považujeme tento prístup za falošný. Ani vojna nám nedovoľuje konať v rozpore s pravým dobrom. V situácii nečakaného tehotenstva je jediným správnym prístupom ten, ktorý súčasne chráni život matky i počatého dieťaťa

Preto sme v spolupráci s ďalšími pro-life organizáciami vytvorili linku pomoci pre ukrajinské ženy a dievčatá, ktoré sa ocitli v situácii neplánovaného tehotenstva. Linka má svoj vlastný web: uawomen.sk 

Tehotné mamičky dostali k dispozícii telefónne číslo 0940 985 444 a e-mail help@uawomen.sk. Komunikácia je možná v ukrajinskom, ruskom a slovenskom jazyku. 

Aktuálne hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by mohli pomôcť distribuovať letáky o linke pomoci na kľúčových miestach vo svojom meste, kde sa vo väčšej miere pohybujú alebo zdržiavajú utečenci z Ukrajiny. 
Ak chcete priložiť pomocnú ruku k tomuto dielu, ozvite sa na emailovú adresu dobrovolnici@uawomen.sk
Za Vašu ochotu pracovať pre ochranu života a rodiny Vám zo srdca ďakujeme!