9-mesiacov-za-zivot-Spisska-Nova-Ves-21.-februar-2023

V predvečer Popolcovej stredy, 21. februára 2023 sme sa stretli miestni pro-life aktivisti, aby začali prípravu na ôsmy ročník projektu 9 mesiacov za život. Ten sa začína každoročne 25. marca, na Deň počatého dieťaťa a vyvrcholí na Vianoce, sviatok Narodenia Krista.

V Spišskej Novej Vsi sa komunita pro-liferov mobilizuje na dvoch miestach vykonávania umelých potratov. V samotnom centre na Kožuchovej ulici sa nachádza súkromné gynekologické zariadenie. Na okraji mesta sa zasa týči nemocnica. Projekt 9 mesiacov za život tu prebieha už plných sedem rokov, keď bol odštartovaný celoslovensky v Roku Milosrdenstva 2016.

Poďakovanie za sedem rokov

Stretnutie 21. februára sa konalo v tzv. Malom kostole. Svätú omšu slávil o. Dušan Škurla, ktorý stál pri zrode projektu 9 mesiacov za život. V príhovore nadviazal na požiadavku Ježiša „postaviť dieťa doprostred“ a „prijať dieťa v Ježišovom mene“. Zrekapituloval sedem rokov projektu ako jednu z foriem, ako možno postaviť slabé dieťa doprostred našej pozornosti. Vyzdvihol prekvapujúce úspechy, ktoré sa vďaka tomuto projektu zrodili. Miesta, čisté od potratov; zdravotníci, ktorí sa postavili na stranu života; zachránené deti; neviditeľné, no neustále prebiehajúce scitlivovanie spoločnosti – to je ovocie, ktoré potichu vyrástlo po rokoch. Lebo Božia moc zvláštne pôsobí napriek ľudskej slabosti, resp. práve vďaka nej.

Príhovor o. Dušana Škurlu v Malom kostole v Spišskej Novej Vsi.
Skúsenosti z terénu

Po skončení sv. omše sa prítomným prihovorili viacerí aktivisti z miestnej skupiny 9 mesiacov za život. Prezentovali svoje osobné motívy pre účasť na tejto misii. Kuriozitou je mama, ktorú k tejto službe dostal jej dospievajúci syn. V svedectvách dobrovoľníkov často počuť princíp, že po prvotných obavách začne človeku táto služba „chutiť“ a teší sa na ňu. Odmenou mu je vnútorné vedomie, že sa zasadzuje za správnu vec, za ušľachtilú hodnotu.

Iný aktivista spomenul historickú súvislosť, že presne pred piatimi rokmi bol zavraždený novinár a jeho snúbenica. Neustály mediálny apel na túto nespravodlivosť ostro kontrastuje s mlčaním médií nad každodenným vraždením nevinných detí v lone matky. Preto je dôležité, aby sme toto mlčanie prelamovali my.

svedectvá a pozvánky dobrovoľníkov v Spišskej Novej Vsi.
Slová gynekológa

Na záver požiadal o slovo jeden z prítomných, aby svedčil o dôležitosti nosiť pri sebe plastový model počatého dieťaťa ako názornú pomôcku v diskusii. „Takto sa každý môže pozrieť, ako vyzeral v desať týždňov po počatí.“ Spomenul aj svoju skúsenosť s lekárom, ktorého pripravoval na prijatie sviatostí. Ten mu priniesol zväčšený zábeh z ultrazvuku, kde je zachytené srdce nenarodeného dieťaťa. Srdce má už vyvinuté obe predsiene i komory. Na ultrazvuku sa javí silueta srdca, ktoré pozostáva zo štyroch častí. Steny medzi nimi vytvárajú kríž. Lekár mu povedal: „Toto je zázrak ľudského srdca, ktoré bije už na 21. deň po počatí. Keď potratár robí umelý potrat pod ultrazvukom, sústreďuje sa práve na srdce (kríž) aby ho uchopil a vytrhol ako prvé. Taká je pravda o potratoch.“

Ultrazvuková snímka srdca dieťaťa pred narodením