Zostavila Natália Brumfield, líderka Bound4LIFE v Birminghame (Alabama, USA) a spoluúčastníčka projektu 40 dní za život, ktorá sa pred potratovými centrami modlieva už od detstva. Okrem modlitbovej prítomnosti na miestach vykonávania potratov horlivo propaguje službu adopcie opustených detí.

 

1. Boh o to žiada.

Pospolitý ľud páše násilie, dopúšťa sa lúpeže, utláča bedárov a žobrákov a bezprávne znásilňuje cudzincov. Keď som však hľadal medzi nimi niekoho, kto by vymuroval múr, postavil sa proti mne do trhliny za krajinu, aby som ju nezničil, nenašiel som. (Ez 22, 29-30)

Boh žiada svoj ľud, aby sa modlil za nespravodlivosť páchanú vo svojej krajine a postavil sa proti nej. Nájde sa niekto, kto sa postaví za rodiny s deťmi v kríze do boja v prvej línii, kde sa odohráva tá najväčšia nespravodlivosť?

Nespravodlivosť spočíva v tom, že zúfalé rodiny sú kŕmené klamstvami výmenou za drahé služby potratových centier. Práve kvôli týmto klamstvám sa za veľké zisky zabíjajú nevinné deti.

 

2. Sme hlasom tých, ktorí hlas nemajú.

Otváraj svoje ústa, spravodlivo súď a zastávaj sa práva (človeka) biedneho a chudobného! (Príslovia 31, 9)

Boh znova a znova v Písme žiada svoj ľud, aby bol hlasom umlčaných a obrancom bezbranných. V súčasnosti niet umlčanejších, než sú deti v lone, ktoré sa nijako nevedia brániť.

Sme povolaní byť hlasom nielen v politike, v kostole a na spoločenských fórach, ale aj – a najmä – v modlitbe. Našimi modlitbami chceme dosiahnuť to, aby tieto deti mohli žiť a nezomreli, a aby ich matky, otcovia, pracovníci potratových centier a lekári spoznali silu uzdravenia a pravdu o posvätnosti života.

 

3. Rodičom, deťom, zdravotníkom, okoloidúcim vyjadrujeme, že nám na nich záleží.

Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon. (Gal 6, 2)

Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných. (Fpl 2, 3-4)

Nie je ľahké nepretržite sa modliť pred potratovými centrami. Dlhé roky modlitieb sú náročné a vyčerpávajúce. Vôbec mi to nepridáva na obľúbenosti. Naopak, za tie roky som prišla o blízkych priateľov. A vedomie o tom, čo sa deje vnútri týchto budov, mi znova a znova trhá srdce.

Tu však nejde o mňa. Ide o konkrétnu ženu, ktorá zo svojej situácie nenachádza východisko a nemá sa na koho obrátiť. Ide o pár, ktorý minulý týždeň ešte netušil, že sa ocitne v potratovom centre, a bude sa musieť čoskoro rozhodnúť, či ich dieťa bude žiť alebo zomrie. Ide o dieťa, ktoré možno nikdy neuzrie tento svet a nebude žiť mimo lona svojej matky. Chceme tam byť pre iných, aby sme im pomáhali niesť ich bolesť.

Viem, že modlitba a naša prítomnosť má význam pre ľudí, s ktorými som hovorila a modlila sa, keď vchádzali alebo odchádzali z tých miest. Hovoria mi to. Preto tam stále chodím a modlím sa. Potrebujú vidieť, že niekomu na nich záleží.

 

4. Byť vo verejnom priestore je nepohodlné, ale veľmi dôležité.

Potoky vôd mi prúdia z oka pre skazu dcéry môjho ľudu. (Nár 3, 48)

Niet pochýb o tom, že Ježiš počuje naše modlitby, nech sa modlíme kdekoľvek. Ale nemôžeme poprieť, že keď stojíme pred budovou, kde ide o budúcnosť ženy a jej dieťaťa, budeme sa modliť horlivejšie. Je to alarmujúce a núti nás to k zamysleniu. Naša duša cíti naliehavosť situácie a túži vykríknuť v modlitbe. Nie je vôbec pohodlné modliť sa pred potratovým centrom a byť tak zraniteľným. A to je úplne pochopiteľné. Ak sa pri modlitbe cítite veľmi slabí, nepríjemne a bezradne, verte, že ste na správnej ceste.

 

5. Malé deti majú autoritu.

Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, a deti, čo v chráme volali: „Hosanna synovi Dávidovmu!“, nahnevali sa a povedali mu: „Počuješ, čo títo hovoria?“ Ježiš im odvetil: „Pravdaže. Nikdy ste nečítali: “Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu”?“ (Mt 21, 15-16)

Pamätám si, že ako 7-ročná, som sa raz so svojím ockom išla modliť k potratovému centru. Povedal mi, že Bohu záleží na mojich modlitbách. A ja som vedela, že je to pravda. Bavilo ma to v ten deň? Samozrejme. Milovala som na tom to, že som trávila čas s ockom, a že moje modlitby za záchranu detičiek v ten deň počuli v nebi. Bola to pre mňa zábava.

S mojím manželom pravidelne berieme svoje štvorročné dieťa modliť sa. Na chodníku sa hráva hry ako cukor, káva, limonáda, kreslí si na chodník kriedou (zvyčajne vyfarbuje, čo mu ocko predkreslil alebo sa snaží nakresliť ocka). Ale pomedzi hru sa hlasne modlí svoju vzácnu modlitbičku: „Ježiš, prosím, pomôž deťom.“

A keď odídeme, či už cestou domov alebo večer pred spánkom, mi zvykne povedať: „Mami, Ježiško sa teší.“ A ja som mu to nenašepkala. Naše štvorročné dieťa cíti, že Ježiš je šťastný, keď sa ona modlí za deti.  Dokonca som sa ho pred niekoľkými dňami spýtala, čo má najradšej a povedal mi: „detičky.“ Viem, že Boh vypočuje modlitbu štvorročného chlapca práve tak ako modlitbu 32-ročnej ženy. Ba modlitbu dieťaťa možno vypočuje ešte viac – a to pre jeho čistotu.

Učme svoje deti, aby chválili Ježiša a modlili sa za dôležité veci. Rozumie moje štvorročné dieťa tomu, čo sa deje vnútri tej budovy? Nie. Ale v modlitbe za deti má skutočnú autoritu.

 

6. Potraty sa týkajú každého.

Ach, ako sedí osamelé mesto (kedysi) plné ľudu, postihol osud vdovy paniu národov, kňažná medzi krajinami ostala poplatnicou.  (Nár 1, 1)

Liečia ranu dcéry môjho ľudu ľahkovážne. Vravia: “Pokoj! Pokoj!”, ale pokoja niet. (Jer 8, 11)

Potraty postihujú každého: matky, otcov, starých rodičov, súrodencov a dokonca aj medicínskych pracovníkov, ktorí ich vykonávajú. Zasahujú do obchodu, daní a budúcnosti našej krajiny. Nie je to tak osobné a súkromné rozhodnutie, ako to vyhlasuje svet. Umelý potrat postihuje nás všetkých.

Potraty v našej spoločnosti hlboko okrádajú náš osobný život. Potrat ťa už možno obral o sestru alebo brata, manželku alebo manžela, budúceho zaťa alebo budúcu nevestu, bratranca alebo sesternicu, tetu alebo strýka alebo najlepšieho priateľa. A to je len malý zlomok individuálnych dôsledkov na celú spoločnosť.

Potrat okráda o deti rodiny, ktoré by si ich chceli adoptovať. Je nemožné, aby sa umelé potraty nejakým spôsobom nedotkli nášho života. Modlime sa pri potratových centrách, pretože hrozia nám veľké škody.

 

7. Ide o záchranu života.

Veď ty si ma vyviedol z lona a na prsiach matky si mi dal spočinúť. Od samého zrodu som odkázaný na teba. Ty si môj Boh, odkedy ma mať povila.  (Ž 22, 10-11)

Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali. (Ef 2, 10).

Počas jedného z prvých rokov, keď som sa ako dospelá zaviazala modliť sa pri potratových centrách, mala som tú česť modliť sa s jedným otcom, ktorý si nevedel rady s tým, čo má povedať svojej bývalej priateľke (matke jeho dieťaťa). Tá mu povedala, nech rozhodne on.

Podišiel k miestu, kde som sa modlila, a vôbec nevedel, čo mi má povedať. Opýtala som sa ho, či by chcel, aby som sa s ním modlila, a on súhlasil. Ako sme tam tak vtedy stáli, a nikdy na tú chvíľu nezabudnem, modlila som sa (aj keď chaoticky) tak úpenlivo ako som vedela, aby sa srdce tohto otca obrátilo k jeho dieťaťu. Vymenili sme si kontakty, pretože potreboval pomoc nezávisle od tohto rozhodnutia.

O niekoľko týždňov som po mnohých modlitbách dostala e-mail, v ktorom ma informoval, že si svoje dieťatko nechajú. Dnes má chlapček päť a pol roka. Stále, keď sa idem modliť k potratovému centru, naňho myslím. Jeho rodičia tiež tvrdia, že im chlapček zachránil život. Práve cez neho uverili v Ježiša.

Prítomnosť pred budovou je dôležitá a Ježiš chce cez tvoje, hoci chaotické, modlitby zachraňovať životy.

 

8. Môže to robiť každý.

O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. (Flp 4, 6-7)

Všetky Božie deti sa môžu modliť. A to je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa do modlitieb pred potratovými pracoviskami môžu zapojiť celé rodiny za iné rodiny, ktoré prežívajú krízu. Nie sú k tomu potrebné žiadne predpoklady a vekové obmedzenie neexistuje.

My všetci, mladí aj starí, sme kvalifikovaní v samom Ježišovi Kristovi. V modlitbe sa nemusíme ničoho báť. Je jednoduchá a účinná.

 

9. Je to účinný prostriedok.

A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe. (Mt 21, 22)

Vidím, ako sa Božia moc vďaka viere uskutočňuje aj cez moje najslabšie modlitby. Tento prísľub, že modlitba s vierou má najväčšiu moc, mi pripomína aj slová vojenského kaplána Oswalda Chambersa: Prečo tam, kde potrebujeme najväčšie diela a zázraky, k tomu nepoužijeme aj „najúčinnejší prostriedok“?

Keby som mohla, sedela by som v čakárni a modlila sa s každým človekom, pretože túžim pozerať sa im do očí a pri modlitbe ich držať za ruku. Keďže to nie je povolené, modlím sa najbližšie ako len môžem, a to pred budovou.

Naše modlitby nie sú obmedzené žiadnými hranicami. Ježiš ma však žiada ísť na miesta, kde je potrebné použitie „najúčinnejších prostriedkov“. Posiela nás ako svojich zástupcov vo všetkej láske, súcite a autorite.

 

10. Konáme skutky milosrdenstva.

Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. (Mt 9, 36)

Keď sa modlíme pred potratovými centrami, zaväzujeme sa nasledovať Boha tak, ako nás v povedie v modlitbe a nasledovať Krista v skutkoch milosrdenstva. Človek musí byť vždy ochotný stať sa odpoveďou na svoje vlastné modlitby. Sotva sa dá zažiť Boha inak než tak, že nás On sám vedie k láske, ktorú prejavíme hmatateľným spôsobom.

Oslavy pri narodení dieťatka a darované financie, lekcie pre mamičky/oteckov a ultrazvuky, nájdené a ponúknuté práce, odvozy do miestneho krízového tehotenského centra a adoptované bábätká. Najneuveriteľnejšie na tom je, keď sa ľudia prídu modliť a prosia Ježiša, aby sa stal ich Pánom a Spasiteľom. Je mi cťou byť svedkom týchto zázrakov.

Práve hodiny strávené v modlitbe na chodníku pred potratovým centrom ma priviedli k práci poradkyne v miestnom krízovom tehotenskom centre. Rozhodla som sa, že sa chcem stať adoptívnym rodičom. Modlila som sa za to, aby som si z tohto temného miesta mohla adoptovať dieťa. Ježiš vyformoval moje srdce tak, aby bolo ochotné urobiť čokoľvek. Aby som bola odpoveďou pre tieto matky, otcov a nevinné deti.

Príďte sa sami presvedčiť. Poďte sa modliť pred potratové centrá a uvidíte, aké zázraky vám Ježiš dá vykonať v mene Jeho skutočnej lásky.