Toto je svedectvo o sile modlitby, pôstu a Božej láske, ktorá nám dáva ochutnať plody služby za život už teraz! Aby sme vytrvali a konali našu službu vždy s dôverou k Bohu a z lásky k blížnemu.

Vnuknutie

Tento krásny príbeh sa začal počas jesennej kampane 40 dní za život, ktorá 28. septembra 2022 odštartovala na Slovensku svoj 5. ročník. V druhý deň kampane, po skončení modlitieb pred nemocnicou, som prechádzala okolo nášho farského kostola. Napriek tomu že na sv. omši som v ten deň už bola, čosi ma pobádalo, aby som šla do kostola. Po sv. omši ma oslovila jedna známa, ktorá vie, že sa angažujem v pro-life hnutí. Povedala mi o mamičke, ktorá čaká 5.dieťatko a je nútená k potratu. Okolnosťami, otcom dieťaťa, rodinou, dokonca i deťmi.
Hneď mi bolo jasné, prečo som tu mala byť. Táto súhra okolností, navyše v deň Sviatku svätých archanjelov (29.9.), vo mne vyvolala silnú dôveru v Boha a jeho záujem o záchranu tohto dieťaťa. Musíme pre to spraviť všetko, cítila som akoby sa mi v srdci naštartoval motor.

Prvé kroky pomoci

Nasledujúci deň bol piatok, kedy sa naše spoločenstvo 9 mesiacov za život postí o chlebe a vode, preto sme tento pôst spoločne obetovali i za túto mamičku, jej dieťatko, i za mesto v ktorom žije. Do dvoch dní sa nám vďaka sieti dobrovoľníkov z nášho projektu, ktorý pokrýva viac-menej celé Slovensko, podarilo vyslať výjazd s drobným nákupom, pre povzbudenie mamičky. Tiež s úmyslom predstaviť všetky možnosti a formy pomoci – pretože potrat nikdy nie je riešením. 
Tlak okolia na tehotnú mamičku, ako i jej obavy o finančné zabezpečenie celej rodiny sa však stupňoval a preto nám oznámila termín potratu -.pondelok, 10.októbra. Viackrát sa termín odložil pre neočakávané udalosti v rodine. Iste vďaka modlitbám, pôstu a osobným obetám mnohých pokorných ľudí.

Rozhodujúci moment

Medzičasom sa známej, ktorá mi o mamičke povedala, podarilo vyzbierať tritisíc eur. Malo to poslúžiť pre konkrétne potreby tejto mamičky, pretože jej situácia bola ozaj náročná. Toto bol rozhodujúci moment. Mamička napriek prvotnej nedôvere napokon zrušila termín potratu a rozhodla sa dieťatko si ponechať. 
Príbeh vyvrcholil pred pár dňami, keď sme dostali správu o narodení i s fotografiou tohto dieťatka. Narodil sa vďaka Božej milosti, odvahe jeho matky a ľuďom pripraveným pomáhať. Veríme, že Boh zhliadol na obety, modlitby a pôsty, no najmä na láskou zapálené a ochotné srdcia.

Fond konkrétnej pomoci

Na tomto príbehu vidíme, že finančné zázemie hrá významnú úlohu pri rozhodovaní matiek za život. Preto pozývame, aby ste sa stali pravidelným prispievateľom do nášho Fondu konkrétnej pomoci:

IBAN: SK65 8330 0000 0023 0240 9062

 Tak budete mať konkrétnu účasť na záchrane počatých detí. „A predsa ste dobre urobili, že ste mi prejavili účasť v mojom súžení.“ (Flp 4, 14)

Ďakujeme Vám.

Katarína Kapinajová, 9 mesiacov a život, Bratislava