Táto misia sa začala prosbou od našej aktivistky:

Prosíme o modlitbu za 24 ročnú mamičku Stanku, ktorá je momentálne bez domova. Pôvodne plánovala ísť na potrat, no rozhodla sa dieťatko prijať. Žiaľ, otec dieťatko nechce, lebo už má deti s inou ženou..

Pôvodný plán umiestniť túto mamičku v jednom z charitných zariadení v Kláštore pod Znievom, v Žakovciach či v Rajci nevyšiel. Situácia pre mamičku, bezdomovkyňu, nie je jednoduchá. Ťažko sa buduje dôvera, nový začiatok, cudzie prostredie, tehotenstvo.. Stanka je z počiatku veľmi bojazlivá, a nie je schopná ostať v žiadnom z vybraných zariadení. Chce sa vrátiť na ulicu,. Do neľahkej situácie sa dostala, keď jej zomrela mama, jej otec predal dom a odišiel, ostala sama.

Veľkú obetu a ochotu pomôcť matke a jej dieťatku preukázala naša spolupracovníčka Anka, ktorá s pani Stankou ostala 3-4 dni na ulici,. Takto sa začala cesta budovania dôvery. Stanka pomaly začala prijímať pomoc. Myšlienka na potrat ju však ešte celkom neopustila,.. Predsa len stále nemá svoj domov, sama nemá čo jesť, ako môže prijať dieťa?

Pán je bohatý a otvorí svoju náruč požehnania, keď Ho prosíme a dávame Mu svoj milodar, ako desiatok pre chudobných.

Urobila sa finančná zbierka, aby sa zabezpečilo to najpotrebnejšie pre Stanku i jej dieťatko. Nie len pravidelná a pestrá strava, vitamíny, hygiena, ale i lekárska starostlivosť. Bolo potrebné zabezpečiť tiež gynekológa, nakoľko jej gynekológ potrat doporučoval,..

V neľahkej situácii je potrebná najmä pomoc Všemohúceho Boha, preto sa naša dobrovoľníčka popri materiálnej stránke snaží rozvíjať u Stanky aj tú duchovnú. Kresťanskú výchovu síce nedostala, ale sama sa vyjadrila že v Boha verí. V jej srdci bola túžba ísť na pútnické miesto do Medžugoria, čo bolo umožnené na náklady dobrodincov. Verili sme že takáto púť jej pomôže získať potrebnú silu, nakoľko je ešte slabá a nerozhodná i keď dieťatku naklonená,. ️

A takto môžeme žiť v Božom požehnaní a nič nám nebude chýbať, lebo Pán sa o nás stará, keď sa aj my staráme o Jeho deti a chudobných !

Po dlhodobej službe a húževnatej práci i finančnej pomoci dobrovoľníkov sa podarilo pre Stanku vybaviť ubytovanie i sociálnu podporu.

Je október 2019 a Stanka je v 7. mesiaci tehotenstva, čoskoro sa presťahuje do podnájmu v garsonke. Termín pôrodu je stanovený na 4. január 2020. S radosťou očakávame narodenie chlapčeka menom Simon Elias.

Ak by ste chceli mamičke uľahčiť štart po narodení jej synčeka, finančne či materiálne, napíšte prosím našej dobrovoľníčke Anke (skubnikova@centrum.sk), ktorá sa celý čas Stanke obetavo venuje. Vyslovujeme úprimné Pan Boh zaplať i všetkých ochotným srdciam, ktoré v tejto misii akokoľvek pomohli!