transsexualizmus

Skartovacia kultúra

Kultúra smrti je naozaj skartovacia, nakladá s človekom podľa prospechu alebo ľubovôle. Popiera aj takú samozrejmosť ako je sexuálna identita. Teóriu transsexualizmu prevracia všetko z nôh na hlavu. Spochybňuje a tým ničí pevnú väzbu človeka so svojím pohlavím. Namiesto osvojenia si sexuálnej identity na základe biologického pohlavia navrhuje, aby sme si na základe okamžitého pocitu upravili svoje biologické pohlavie. Túto zvrátenú myšlienku si celkom nekriticky osvojilo ministerstvo zdravotníctva SR a nedávno schváleným dokumentom umožnilo tzv. tranzíciu. Tým sa biologická pravda o človeku má podriadiť pocitu jednotlivca. 

Postup tranzície schválil pán minister Lengvarský tesne pred odchodom z funkcie. Apelujeme na pána premiéra Hegera, ktorý je dočasne poverený riadením MZ, aby zrušil platnosť tejto legislatívy.

Pozývame na verejný a modlitbový apel

Projekt 9 mesiacov za život sa pripája k ďalším pro-life a pro-rodinným organizáciám a spoločne pozývame na modlitbové zhromaždenie pre Úrad vlády na Námestí Slobody. Náš opakovaný mediálny apel chceme posilniť našou osobnou prítomnosťou. Zhromaždenie sa bude konať v stredu, 12. apríla 2023 so začiatkom o 17:00. Pozývame členov našich miestnych skupín, sympatizantov, ľudí dobrej vôle. Je dôležité ozvať sa proti zlu včas, kým sa ešte nerozrástlo. 

Silné dôvody

Juraj Šúst uviedol: „Spoločne sa budeme pred Úradom vlády SR modliť ruženec a prosiť  Boha za zrušenie Usmernenia a Štandardov o “zmene pohlavia”, ktoré sa stavajú proti Bohu aj proti človeku.“

Tomáš Kováčik dodal: „Dlhodobo sme upozorňovali, že Lengvarského usmernenie a Štandardy o zmene pohlavia spustili ideologickú revolúciu a to sa musí zastaviť. Ľuďom s ťažkosťami treba pomáhať, nie im pridávať ďalšie.“

Anton Chromík doplnil: „Viac ako 22-tisíc občanov vyzvalo premiéra tejto vlády na zrušenie usmernenia a štandardov. Urobili sme všetko, čo bolo v našich ľudských silách, a teraz chceme dať Bohu v modlitbe aj naše srdcia.”

Patrik Daniška upozornil: „Viac ako štyristo lekárov a iných medicínskych pracovníkov vyzvalo ministerstvo zdravotníctva rešpektovať biologickú pravdu o človeku. Napriek tomu, to nestačilo na prijatie múdreho rozhodnutia na Ministerstve zdravotníctva SR.” 

Obraciame sa spolu o pomoc Božiu, pretože bez Božieho požehnania sú márne naše namáhania. Pozývame všetkých kresťanov, aby sa prišli s nami modliť na ružencové zhromaždenie s názvom „Ako muža a ženu ich stvoril“, a to 12. apríla 2023 o 17:00 hod na Námestie Slobody v Bratislave.