Projekt 9 mesiacov za život prichádza aj do Komárna! Mesto na sútoku Dunaja a Váhu sa môže pýšiť veľkým historickým bohatstvom, kedysi tvorilo centrálnu časť Uhorska a bolo skutočným dopravnými aj obchodným uzlom. Je to aj región s vysokou mierou umelých potratov.

Prvé náznaky spolupráce sa rodili už dávnejšie, keď pred niekoľkými rokmi navštívili Komárno účastníci akcie Na bicykli za život. K zhromaždeniu pred nemocnicou sa pridali aj viacerí miestni občania z katolíckej komunity. Srdečné prijatie nám prejavil pán kanonik Róbert Kiss, ktorý pozná projekt 9 mesiacov za život z Trnavy. Na dlhší čas naše plány zbrzdili obmedzenia kvôli ochoreniu Covid-19 a museli sme čakať na vhodnú príležitosť.

Štart na Nedeľu Božieho milosrdenstva

Tá nastala po Veľkej Noci 2023. Pri bohoslužbách na druhú veľkonočnú nedeľu sme oslovili Komárňanov slovenskej i maďarskej národnosti. Predstavili sme im projekt 9 mesiacov za život v kontexte širšieho hnutia za život. Pozvali sme ich vykročiť z chladu ľahostajnosti k dvom skúsenostiach, ktoré prebúdzajú zápal: zhroziť sa nad tragédiou potratov a žasnúť nad zázrakom a darom každého dieťaťa. Naše možnosti angažovať sa za záchranu nenarodených detí neobmedzené, no naše sily maj svoje limity. Služba modlitbovej prítomnosti je účinná, jednoduchá a veľmi konkrétna. Nás samých premieňa, prináša spoločnosti svetlo pravdy, zachraňuje život deťom, vedie lekárov k obráteniu, podnecuje rodičov k láske.

Po intenzívnej nedeľnej mobilizácii sme sa prvýkrát stretli pred nemocnicou v Komárne. Bolo nás asi tridsať! Keďže bol pondelok ráno, vstup d areálu nemocnice bol veľmi frekventovaný. Spolu sme sa modlili v tichom svedectve a volaní po nastolení spravodlivosti. Naše zhromaždenie vyvolalo zamyslenie nejedného okoloidúceho – či už s nami súhlasil, alebo nie.

V Komárne bolo zasiate prvé semienko a spadla prvá kvapka na vyschnutú zem. Bude ich treba ešte veľmi veľa, aby začala klíčiť mentalita kultúry života. Miestni aktivisti vyjadrili odhodlanie urobiť ďalšie kroky, aby sa dobré úmysly a slová stali skutkom a trvalým dielom.

Mesto blahoslavenej mučenice Sáry

Komárno je mestom, ktoré svojou prítomnosťou posvätila aj blahoslavená Sára Shalkaházi. Ako členka Spoločnosti sociálnych sestier tu pôsobila v rokoch 1932 až 1934. V ťažkých okolnostiach organizovala charitu, viedla kuchyňu pre deti, týždenne vyučovala dvadsaťšesť hodín náboženstvo, redigovala časopis „Katolícka žena“. V roku 1934 ju v stave krajného vyčerpania poslali naspäť do Košíc. Jej láska pre dobro iných vyvrcholila, keď ponúkla svoj život za záchranu spolusestier pred hrôzami 2. svetovej vojny. 27. decembra 1944 bola zastrelená na budapeštianskom moste a zhodená do Dunaja. Jej obeta pre dobro iných je inšpiráciou pre každé dielo ochrany života.

Ďakujeme všetkým Komárňanom, ktorí sa rozhodli vkročiť z ľahostajnosti k angažovanosti. Naše ÁNO za život smeruje k morálnej obnove, k pokoju srdca a svedomia, k zmiereniu v našich rodinách. Tešíme sa, že naša rodina sa opäť rozrástla.

Mobilizujme naše miestne komunity k angažovanosti! V každom meste sa ukrýva neobjavený a neprebudený potenciál kultúry života.

o. Dušan Škurla