pro-life modlitba

Iba nadchnutí môžeme nadchnúť. Len premenení môžeme premieňať. Len s Božou pomocou môžeme prekonávať nadľudské prekážky. Preto si neustále potrebujeme pripomínať naše motivácie a ciele, očisťujeme naše úmysly, prosíme o Božie požehnanie pre nás i pre tých, ku ktorým sa približujme.

Na začiatku nového ročníka 9 mesiacov za život Vám ponúkame modlitbu. Môžeme ju prednášať na začiatku akejkoľvek pro-life aktivity, osobitne pri spoločných dielach alebo stretnutiam. Medzi také patria aj naše pravidelné zhromaždenia na miestach, kde sa vykonávajú umelé potraty.

MODLITBA PRO-LIFE ZHROMAŽDENIA

Všemohúci Otče, schádzame sa tu dnes v pokání, s odhodlaním a radosťou.

Schádzame sa v pokání, pretože my, tvoj ľud, sme už dávno mohli ukončiť zabíjanie detí v našej krajine.
Schádzame sa v pokání, pretože toľkí z tvojho ľudu správne volajú k tebe,
aby si konal a zachránil nenarodených, no nedokážu si uvedomiť, že ty voláš ich, aby zachraňovali nenarodených.
Schádzame sa v pokání, lebo toľkí z tvojho ľudu správne dvíhajú ruky
a volajú „Pane, zmiluj sa“, no nedvihnú ani prst, aby sa zmilovali nad nenarodenými.
Schádzame sa v pokání, pretože ani jedna kvapka nevinnej krvi nedopadne na zem bez toho, aby neurobila každého človeka na zemi spoluzodpovedným za toto krviprelievanie.

pro-life modlitba

Pane, schádzame sa v odhodlaní.
Sme odhodlaní dosiahnuť náš cieľ, nielen bojovať proti umelým potratom, ale zastaviť ich.
Nech nás nezastaví žiadna obeta a nepočítame straty pri obrane nenarodených.
Sme odhodlaní pokračovať vo výzvach verejným činiteľom, ktorí neslúžia ľuďom, hoci zatiaľ nenarodeným, budeme naďalej vyzývať voličov, aby dali svoj hlas jedine tým, ktorí chcú budovať kultúru života.

Napokon, Pane, schádzame sa v radosti.
Máme radosť, že si nás povolal do diela ochrany života, ktoré nie je pre nás len ako koníček na voľné chvíle, lež ako srdce a duša našej snahy o spravodlivosť v tomto svete.  

Požehnaj toto dnešné zhromaždenie, požehnaj naše spoločenstvo, požehnaj naše hnutie.
O to ťa prosíme v mene Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, Pôvodcu života a nášho Pána. Amen.