Veda potvrdzuje pro-life pozíciu

Neprijateľnosť potratu vychádza nie len z náboženského vnímania, ale i z hľadiska morálneho, podloženého vedeckým skúmaním. Pozrime sa na to. Argument pre život možno formálne vyjadriť takto: Predpoklad 1: Je morálne nesprávne úmyselne zabiť nevinnú ľudskú bytosť. Predpoklad 2: Potrat je úmyselným zabitím nevinnej ľudskej bytosti. Záver: Potrat je morálne nesprávny. Veda o embryológii stanovuje,…