Neprijateľnosť potratu vychádza nie len z náboženského vnímania, ale i z hľadiska morálneho, podloženého vedeckým skúmaním. Pozrime sa na to.

Argument pre život možno formálne vyjadriť takto:

Predpoklad 1:

Je morálne nesprávne úmyselne zabiť nevinnú ľudskú bytosť.

Predpoklad 2:

Potrat je úmyselným zabitím nevinnej ľudskej bytosti.

Záver:

Potrat je morálne nesprávny.

Veda o embryológii stanovuje, že od najskorších štádií vývoja sú nenarodené deti odlišné, živé a celé ľudské bytosti. Sú odlišné. (To znamená, že nie sú súčasťou inej ľudskej bytosti.) Žijú. (Mŕtve veci nerastú!) A sú celé. (Iste, ešte musia rásť a vyvíjať sa, ale ich pôvod nemožno spochybniť.) Ľudskí rodičia produkujú ľudské potomstvo.

Popredné embryologické učebnice to potvrdzujú:

„Zygota je začiatkom novej ľudskej bytosti. Ľudský vývoj začína pri oplodnení, v procese, počas ktorého sa mužská gaméta alebo spermia spája so ženskou gamétou alebo oocytom … aby vytvorili jednu bunku nazývanú zygota. Táto vysoko špecializovaná, totipotentná bunka označuje začiatok každého z nás ako jedinečného jedinca.“ 1

T.W. Sadlerova Langman´s Embryology uvádza, že vývoj človeka začína oplodnením, v ktorom sa mužské spermie a ženský oocyt „zjednotia, aby vznikol nový organizmus, zygota“.

Embryológovia Ronan O’Rahilly a Fabiola Müller píšu:

„Hoci život je kontinuálny proces, oplodnenie je kritickým medzníkom, pretože za bežných okolností ním vzniká nový, geneticky odlišný ľudský organizmus.“ 1

Povedať pravdu

Mnoho súčasných zástancov potratov súhlasí s tým, že môžme vedieť, kedy začne život.

Napríklad, bioetik Princetonskej univerzity Peter Singer – zástanca potratov a zabíjania novorodencov vo svojej knihe Practical Ethics, píše:

„Či je bytosť členom daného druhu, je niečo, čo možno vedecky určiť pomocou skúmania povahy chromozómov v bunkách živých organizmov. V tomto zmysle, nie je pochýb o tom, že od prvých okamihov existencie embrya koncipovaného z ľudskej spermie a vajíčka je ľudská bytosť. 2

To, že potrat je zabitím živej ľudskej bytosti, v skutočnosti pripúšťajú mnohí, ktorí ich vykonávajú a obhajujú.

Dr. Warren Hern, autor lekárskej učebnice Abortion Practice , ktorá vyučuje procedúry umelého potratu – povedal na konferencii Planned Parenthood:

„Dosiahli sme bod v tejto konkrétnej technológii [D&E potrat], kde nie je možné poprieť akt ničenia. Je to pred našimi očami. Priebeh rozkúskovania cítime cez kliešte ako elektrický prúd.“ 3

Liberálny profesor Ronald Dworkin vo svojej knihe Life s Dominion, píše, že potrat je úmyselným zabítím vyvíjajúceho sa embrya a je voľbou pre smrť. 4

Tieto fakty sme poznali už roky, napriek pokusom ich skryť. Už v roku 1970, redakcia California Medicine pripustila vedecký základ pre pro-liferov. Autori – podporujúci potraty uvádzajú (všimnite si, že jazyk môže byť použitý na obídenie nepohodlných právd): „Vedecký fakt, ktorý každý naozaj vie, je, že ľudský život začína pri počatí a je kontinuálny, či už intra- alebo extra- maternice až do smrti.“ Veľmi významná sémantická gymnastika, ktorá je potrebná na racionalizáciu potratov na čokoľvek iné, ​​než je – zničenie ľudského života. Bola by absurdná, keby potraty neboli tak často dávané pod záštitu spoločenskej prijateľnosti.“ 5

Naomi Wolf, prominentná feministka a autorka, obhajuje grafické zobrazovanie potratov v článku z New Republic . V ňom varuje priaznivcov umelého ukončenia tehotenstva, aby prestali klamať:

„Pridŕžajúc sa rétoriky o potratoch, v ktorej nie je žiadny život a žiadna smrť, zamotáme naše presvedčenie do série samo-bludov, klamstiev a únikov. Tak riskujeme, že sa staneme presne tým, z čoho nás naši kritici obviňujú: bezcitní, sebeckí a nedbanlivo deštruktívni muži a ženy, ktorí zdieľajú zlacnený pohľad na ľudský život. … Boj za obranu práv na potrat musíme uviesť do kontextu morálneho rámca, ktorý pripúšťa, že smrť plodu je skutočná smrť.“ 6

Feministka Camille Paglia je ešte hrubšia:

„Vždy som na rovinu tvrdila, že potrat je vražda, vyhladenie bezmocných mocnými. Liberálov z väčšej časti ubudlo, pretože čelia etickým dôsledkom z prijatia potratu, ako nástroja na zničenie konkrétneho jednotlivca a nie len zhlukov necitlivého tkaniva.“ 7

Buďme odvážni v boji za život

Jednoducho povedané, podpora pro-life pozície je silná. Veda o embryológii potvrdzuje ľudskú prirodzenosť nenarodených. Súčasní obhajcovia potratov priznávajú neľudskosť ich vykonávania.

A preto sa v obrane života môžete pohnúť dopredu s dôverou!

Vyjadri svoj postoj

Ako? príď aj Ty na Národný pochod za život. Toto jedinečným pro-life podujatie má za cieľ dosiahnuť spoločenskú i legislatívnu ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Spojíme tak tisíce ochotných postaviť sa za najmenších z nás. Už 22. septembra v Bratislave.

Článok a citácie prevzaté, zdroj: tu

  1. T.W. Sadler, Langman’s Embryology, 5th ed. (Philadelphia: W.B. Saunders, 1993) p. 3; Keith L. Moore, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology (Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1998),pp. 2-18. O’Rahilly, Ronand and Muller, Pabiola, Human Embryology and Teratology, 2nd ed. (New York: Wiley-Liss, 1996) pp. 8, 29. 
  2. Peter Singer, Practical Ethics, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1993) pp. 85-86. 
  3. poznamka pod čiarou
  4. Ronald Dworkin, Life’s Dominion: An Argument About Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom (New York: Vintage, 1994) p. 3. 
  5. Malcolm S.M. Watts, “A New Ethic for Medicine and Society,” California Medicine, September 1970. 
  6. Naomi Wolf, “Our Bodies, Our Souls,” The New Republic, October 16, 1995, 26 
  7. Camille Paglia, “Fresh Blood for the Vampire,” Salon, September 10, 2008.