V závere ôsmeho ročníka nášho projektu sme oslovili našich dobrovoľníkov. Niekoľko rokov sa angažujú tichou modlitbovou prítomnosťou na miestach vykonávania potratov. Opýtali sme sa ich, ako táto služba ovplyvnila a obohatila ich život.

Prečo je podľa Vás dôležitá služba modlitbovej prítomnosti na miestach vykonávania potratov?

Zlatka: Treba byť nablízku najmenším, o ktorých rozhodujú bez ich súhlasu, zviditeľniť nesúhlas so zabíjaním, odprosovať Boha,  vykonávať zmiernu obetu za hriechy proti životu, za všetkých spoluúčastnikov potratov.

Ján: Nastavujeme zrkadlo ľuďom, ktorí obhajujú potraty. Apelujeme na svedomie žien, ktoré nad týmto skutkom uvažujú.

Jana: Je potrebné, aby ľudia vedeli, čo sa deje a aby nás videli. A tiež aby sme boli týmto detičkám nablízku, keď sú vydané na poprav.

Denis: Je našou povinnosťou zastať sa najmenších a najslabších ak sú v ohrození života a poukazovať na pravdu.

Martin: Tých dôvodov je viacero: 1/ modlitba je zbraňou pri riešení ochrany života;  2/ svedčíme o hodnote života od počatia, dávame podporu a povzbudenie iným, aby mali odvahu postaviť sa konkrétne za život; 3/ konáme duchovný boj; 4/ burcujeme spoločnosť k prebudeniu; 5/ plníme Božiu vôľu.

potrat

Čím je táto služba pre Vás zaujímavá a príťažlivá?

Katka: Modlitbou dávam šancu na život a prítomnosťou dávam zdravotníkom podnet na  zamyslenie, že vraždia. 

Peter: Tým, že môžem prispieť svojou troškou k zastaveniu zabíjania nenarodených.

Mária: Ak sa hovorí o láske k vlasti, tak pre mňa to znamená hlavne hovoriť o láske k životu .Kto si to nectí ľudský život, stráca v sebe ľudskosť. Takto je ohrozená aj budúcnosť národa. 

Jozef: Cítim, že robím to, čo chce Boh. Vnímam Božiu blízkosť a požehnanie. V slobode prejavujem svoj postoj pred svetom…

Jana: Je to pre mňa čas modlitby a uvažovania nad životom…

Zlatka: Fascinujú ma pohľady a (ne)chápanie okoloidúcich, zamestnancov, rozhovory a vysvetľovania. Ale krásne je aj zdieľanie vnútri našej skupiny dobrovoľníkov, nové spoločenstvo, premeny našich sŕdc, vnímania ľudských situácií a upevňovanie sa v pokore. 

Aké vlastnosti potrebuje človek, aby dobre vykonával túto službu?

Melánia: Musím si nájsť ten čas, darovať ho tomuto úmyslu a byť odvážnou. Raz som sa povzbudila myšlienkou: radšej sa modliť na ulici ako ležať v nemocnici.

Peter: Človek potrebuje presvedčenie o zmysle tejto služby. Musí byť zapálený a vytrvalý. Viackrát nám Boh poslal ľudí už hotových na túto službu. Aby sa človek vydal do tejto služby, často potrebuje vzory starších. 

Peter: Vieru, že Boh, môže všetko zlo obrátiť na dobro a právo na život bude bezvýhradne na prvom mieste.

Anna: Dôležitá je ochota, úprimnosť, láskavosť, nebojácnosť, viera.

Zlatka: Myslím, že treba mať živý a osobný vzťah s Bohom, ale aj vlastnosti ako zodpovednosť, ochotu, vytrvalosť, pokoru, diskrétnosť, trpezlivosť. A neočakávať okamžité výsledky.  

Ako táto služba obohatila / obohacuje Váš život?

Radovan: Učí ma stíšeniu a pokore.

Jana: Počas deviatich mesiacov roka sa táto služba stala súčasťou môjho života. Poteší ma, keď okoloidúci fandia, súhlasia, keď si prečítajú náš odkaz. 

Ján: Pociťujem úžasnú vďaku Bohu, keď sa cez e-mail neskôr dozviem, že bolo zachránené dieťa. Možno svojou angažovanosťou a modlitbou som aj ja k tomu prispel. 

Jozef: Obohacuje ma pocit, že konám dobrú vec, nielen o nej hovorím. Pred rokmi som si vypočul vyznanie istej ženy, ktorá podstúpila interrupciu a s povzdychom vyslovila slová, že keby bola vtedy počula a videla vo svojom okolí viac postojov za život, bola by mala viac odvahy sa vzoprieť tlaku okolia a nepodstúpila by zákrok. 

Tomáš: Inšpiruje ma naša koordinátorka. Je jemná a zároveň vo viere silná žena. 

Kristína: Služba mi dáva vnútorný pokoj a radosť. Prebudila vo mne lásku k modlitbe ruženca a k Panne Márii. Napriek tomu, že sme veľmi odlišní, služba nás zjednocuje. 

Štefan: Stal som sa imúnny voči nesúhlasným prejavom spoluobčanov. 

Zuzana: Prítomnosť na mieste vykonávania potratov ma podnecuje viac v ten deň myslieť na všetky počaté detičky a ich rodiny.

Služba modlitbovej prítomnosti , tak ako každá iná ušľachtilá služba, môže časom človeku prirásť k srdcu a je prameňom radosti. 

Táto misia je otvorená a vyskúšať ju môže každý. Je jednoduchou formou, ako môžeme naplniť náš ľudský záväzok chrániť slabších. 

Pridajte sa k nám! TU sú miesta našej misie.

 

Kontaktujte nás:

Mobil: + 421 905 25 77 51

E-mail : info@9mesiacovzazivot.sk

 

Podporte nás: 

Podpora projektu :
IBAN: SK83 8330 0000 0024 0225 0159

Konkr. pomoc pre tehotné mamičky v núdzi:
IBAN: SK65 8330 0000 0023 0240 9062