SPOZNAJME NAJVEĽKOLEPEJŠIU PRAVDU: BOH JE LÁSKA!

Božie slovo

 

„Láskou odvekou som ťa miloval, 

preto som ti zachoval priazeň.” 

(Jer 31, 3)

Úvaha

Je Boh skutočne láska? Čo môže mladého človeka presvedčiť o tejto hlbokej pravde? Ako priviesť človeka k láske? Problém môže vyriešiť stretnutie s Bohom, ktorý je milujúci Otec. 

ceste však stojí prekážka – bolesť zapríčinená všadeprítomným zlom, ktorú človek v sebe nesie. Ak Boh stvoril svet, prečo je v ňom toľko utrpenia?

 

Túto otázku mladí položili na hodine náboženstva. Katechétka bez váhania chvejúcim sa hlasom odpovedala: Utrpenie a bolesť sú dôsledkami ľudskej svojvôle a hriechu. 

Boh je Otcom, ktorý zahŕňa svoje deti starostlivosťou už vtedy, keď prebývajú pod srdcom matky. Nemôžeme Bohu pripisovať zlo a jeho následky. Boh pri pohľade na ľudskú tragédiu rozhodol sa zachrániť ho za každú cenu. 

Tou cenou sa stala smrť jeho milovaného Syna na oltári kríža. Takto nám Boh ukázal, ako veľmi nás miluje. Ešte stále sa vám to zdá málo? 

Potom nastalo ticho. V tom tichu nech zaznejú Ježišove slová: Môže žena zabudnúť na svoje dieťa? Môže nemilovať dieťa, ktoré nosí vo svojom lone? Keby aj ona zabudla, ja na teba nezabudnem. ,,Hľa, do dlaní som si ťa vryl…” (Iz 49, 16)

 Duchu Svätý, náš potešiteľ, neustále pred nami odhaľuj najveľkolepejšiu pravdu, že Boh je láska pre všetkých: nenarodených, chodiacich po zemi aj odchádzajúcich z tohto sveta do večnosti.

 

Prosby

Pomáhajme dobrým slovom, príkladom a hlavne modlitbou tým, ktorí sa boja
prijať nový život. Modlitba a dobrota robia zázraky.

Daj nám odvahu prijať nový život.

 Bože Otče, veď národy k úcte k počatému životu.

Pane Ježišu, ty si povedal: Bezo mňa nemôžete nič urobiť. Daj manželom
silu, aby odvážne prijímali výzvu na rodičovstvo.

Duchu Svätý, vlej do nás dar odvahy, aby sme dokázali čeliť duchovným
útokom na nedotknuteľnosť ľudského života.

 

Otče náš… Zdravas’, Mária…

 

Svätá Mária, oroduj za nás. Mária, matka života, oroduj za nás.

Svätá Gianna Berettová-Mollová, oroduj za nás.

 

Sväté betlehemské neviniatka, orodujte za nás.

 

Modlitba za nenarodené deti

Bože, Otec milosrdenstva a darca života, zhliadni, prosíme, na všetky počaté deti. Zahrň ich svojou starostlivosťou a dovoľ im šťastlivo prísť na svet. 

Prosíme ťa zvlášť za tie nenarodené deti, ktoré sú ohrozené potratom. Vyriekni nad nimi svoje slová: ,,Ži, rasti!” Daj, aby si ich matky a najbližší rozmysleli rozhodnutie siahnuť im na život. Učiň, aby rodičia s láskou prijali svoje dieťa a v ňom tvojho Syna Ježiša.

Bože, posilňuj rodičov, ktorí prežívajú ťažké obdobie, a zjav sa im ako ten, ktorý dokonale uspokojuje všetky duchovné, fyzické, psychické a materiálne potreby. 

O to ťa prosíme skrze tvojho Syna Ježiša Krista, skrze ktorého sme sa znovu zrodili ako tvoje deti, ktorý bol, je a neustále prichádza v každom novom živote. 

Amen.