DUCH SVÄTÝ NÁS POUČUJE: BOH NESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA TEBA, ZA MŇA, ZA VŠETKÝCH ĽUDÍ

Božie slovo

 

„Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im.” 

(Mt 7, 12)

Úvaha

Boh nesie zodpovednosť za každého človeka, za každý život vyvíjajúci sa pod
srdcom matky. Stvoriteľ všetkých rodičov učí tejto zodpovednosti. Žiadne
okolnosti neoslobodzujú rodičov od zodpovednosti za život, ktorý im bol
zverený. V tejto úlohe im pomáha samotný Boh – bezprostredne, ako aj
prostredníctvom iných ľudí. Zamýšľali sme sa nad tým, že absencia zodpovednosti
za život, zvlášť za život ešte nenarodených, vedie k degradácii hodnoty
ľudského života? Absencia zodpovednosti za život najčastejšie vedie
ku krutým zločinom páchaným na bezbranných nenarodených ľudských bytostiach. 

Boh spravil človeka korunou všetkého tvorstva a povolal ho na lásku. Láska a
zodpovednosť sú nerozlučne spojené. Každý z nás by mal lásku a zodpovednosť
postaviť ako základ svojho života. 

Modlime sa, aby rodičia, čerpajúc z hojnosti
Božej milosti, boli si vedomí zodpovednosti za počatý život a aby si brali za
vzor Boha zodpovedného za všetkých ľudí, za každého človeka. Prosme Ducha
Svätého, aby pomohol rodičom spoznať krásu lásky a veľkosť ich zodpovednosti za
život.

 

Prosby

Dôverujme láske, ktorá v nás prebýva, a modlime sa, aby každý človek bol
zodpovedný za svoj život, lebo je to najvzácnejší dar lásky.

Urob z nás sluhov svojej lásky.

Nekonečne dobrý Otče, daj, aby sme ako deti nasledovali tvoju svätosť a aby
sme ti boli podobní v láske.

Pane Ježišu, uč nás ovárať si srdcia pre všetkých núdznych.

Duchu Svätý, príď a presvedč všetkých ľudí o hodnote života.

 

Otče náš… Zdravas’, Mária…

 

Svätá Mária, oroduj za nás. 

Mária, matka života, oroduj za nás.

Svätá Gianna Berettová-Mollová, oroduj za nás.

 

Sväté betlehemské neviniatka, orodujte za nás.

 

Modlitba za nenarodené deti

Bože, Otec milosrdenstva a darca života, zhliadni, prosíme, na všetky počaté deti. Zahrň ich svojou starostlivosťou a dovoľ im šťastlivo prísť na svet. Prosíme ťa zvlášť za tie nenarodené deti, ktoré sú ohrozené potratom. Vyriekni nad nimi svoje slová: ,,Ži, rasti!” Daj, aby si ich matky a najbližší rozmysleli rozhodnutie siahnuť im na život. Učiň, aby rodičia s láskou prijali svoje dieťa a v ňom tvojho Syna Ježiša.

 

Bože, posilňuj rodičov, ktorí prežívajú ťažké obdobie, a zjav sa im ako ten, ktorý dokonale uspokojuje všetky duchovné, fyzické, psychické a materiálne potreby. O to ťa prosíme skrze tvojho Syna Ježiša Krista, skrze ktorého sme sa znovu zrodili ako tvoje deti, ktorý bol, je a neustále prichádza v každom novom živote. 

Amen.