S Božou pomocou, s pomocou pána dekana a ochotných dobrovoľníkov z Popradu a širokého okolia (od Starej Ľubovne, cez Lendak, Spišskú Belu, Kežmarok, Svit, Važec, Nový Smokovec a Štrbu) sa nám podarilo vytvoriť 21 modlitbových skupín a zostaviť modlitbový plán, vďaka ktorému sme sa mohli zapojiť do 9 mesačného „modlitbového maratónu“ za ochranu ľudského života pred našou nemocnicou v Poprade. Aby naša modlitba mohla každý pracovný deň „dobíjať nebo“ pred nemocnicou, rozhodli sme sa pre modlitbové skupiny vytvorené zo spoločenstiev, farnosti a hnutí, ktoré boli ochotné prevziať „patronát“ nad jedným dňom v mesiaci a mohli prísť sa pomodliť.