Prichádza 9. ročník projektu! Pripravme sa modlitbou.

16. – 24. MARCA 2024 Pozývame k spoločnej modlitbe novény aby sme sa pred začiatkom nového ročníka duchovne zjednotili a prosili za nenarodené deti, za rodičov a potrebné milosti pre nich. Srdečne pozývame zapojiť sa všetkých, ktorým život najmenších z nás nie je ľahostajní. 

Krásne trasy, jeden cieľ – NA BICYKLI ZA ŽIVOT štartuje 26. ročník

Počas prvých dvoch júlových týždňov sa na Slovensku uskutoční už 26. ročník akcie Na bicykli za život, ktorá spája v sebe rozmer aktívneho oddychu, pokojného svedectva a modlitby. Otcom myšlienky a každoročným lídrom na trase je Janko Hudáček. Štvrťstoročie úsilia nebolo márne. Stalo sa podhubím pre mnohé nové pro-life iniciatívy. isti odštartujú svoje putovanie na…

„Moja bolesť sa rozbolela…“

Musím kľačať, aby som sa celkom pokorila pred ľuďmi, ktorí tu pracujú, či prichádzajú. Aby som vyjadrila, že nie som o nič lepšia, že aj keby do mňa hádzali niečo a okrikovali ma, tak môžu.

Kniha V osídlach smrti. Prečítajte si strhujúci skutočný príbeh…

      Príbeh ženy, ktorá pracovala na potratovej klinike a podstúpila 3 umelé potraty, teraz vychádza v knižnej podobe v slovenčine. Začítajte sa do knihy V osídlach smrti – skutočného príbehu Patricie Sandovalovej, mexickej Američanky, ktorá sa po rozvode rodičov vrhla na cestu sexu a drog. V priebehu roka a pol podstúpila tri umelé potraty.…

Na hlbinu s Jánom Krstiteľom

V polčase sme si pod Martinskými hoľami dopriali chvíle ústrania na oddych a obnovu motivácie v službe modlitbovej prítomnosti.

Phil King: „Nie ste zabudnutí“

K názvu a refrénu tejto piesne – Nie ste zabudnutí – sa pripájame našou vytrvalou prítomnosťou na miestach vykonávania umelých potratov.

Na bicykli za život

Z východu na západ Jubilejný 25. ročník prázdninovej pro-life akcie odštartuje 28. júna 2021 na juhovýchodnom cípe Slovenska, v Kráľovskom Chlmci. Po pätnástich dňoch cyklisti svoju cestu zavŕšia 13. júla 2021 v Bratislave.    Program počíta s modlitbovou zastávkou v 25 mestách Slovenska, na miestach, kde zomierajú deti násilnou smrťou skôr ako sa stihnú narodiť.…

Ideme do toho: 40 dní za život

Kampaň bude trvať od 23. septembra do 1. novembra 2020 v Bratislave pred nemocnicou Ružinov a v Prešove pred zdravotníckym zariadením Gynstar.

Víťazstvo v Trnave

Zdravotnícke zariadenie v Trnave oznámilo, že od 1. júla 2020 končí s poskytovaním umelých potratov.

Slza nenarodeným

Prvý júnový deň patrí deťom. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve, vo Švajčiarsku v roku 1925. Cieľom bolo urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete (chudoba, detská práca, vzdelávanie). Mnohé z uvedených problémov neustále pretrvávajú. Dnes však, viac ako kedykoľvek v histórii ľudstva, musíme poukázať na…

Nezvyčajný začiatok 5. ročníka

25. marca 2020 sme plánovali odštartovať 5. ročník celoslovenskej kampane 9 mesiacov za život. Jeho heslo – DIEŤA JE VIAC AKO NÁŠ PLÁN – upriamuje našu pozornosť na nevyčísliteľnú hodnotu dieťaťa

Zasvätenie našej misie

Pri príležitosti sviatku Nepoškvrneného Počatia Panny Márie sme sa rozhodli obnoviť zasvätenie miest našej misie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zasvätenie prebiehalo v týždni priam nabitom Mariánskymi sviatkami. A to od 8. decembra, kedy sa slávilo Nepoškvrnené Počatie Panny Márie, cez Loretskú Pannu Máriu (10.12.) a ukončené na sviatok Guadalupskej Panny Márie (12.12.). Toto obnovenie zasvätenia…

Zapaľujeme sviece

Aktuálne prebieha 17. ročník kampane Fóra života: Sviečka za nenarodené deti. Svetlo sviece je symbol. Každoročne ju v čase Pamiatky zosnulých (2. november) zapaľujeme na pamiatku tých, ktorí nás opustili. Táto kampaň zapaľuje sviece, ale i srdcia za všetky nenarodených deti. SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI JE: silný odkaz, že na živote pred narodením záleží podpora…

Misia 11-05

Táto misia sa začala prosbou od našej aktivistky: Prosíme o modlitbu za 24 ročnú mamičku Stanku, ktorá je momentálne bez domova. Pôvodne plánovala ísť na potrat, no rozhodla sa dieťatko prijať. Žiaľ, otec dieťatko nechce, lebo už má deti s inou ženou.. Pôvodný plán umiestniť túto mamičku v jednom z charitných zariadení v Kláštore pod…

Podpora pre Národný Pochod za Život

Už o pár dní sa bude v Bratislave konať významná celonárodná akcia so silným pro-life posolstvom „Za najmenších z nás!“. Áno ide o Národný pochod za život, ktorý podporujeme nie len po duchovnej stránke, ale aktívnou službou ako dobrovoľníci. V nedeľu 15. septembra boli naši aktivisti z projektu 9 mesiacov za život propagovať Národný pochod…

Pro-life púť: Trnava – Šaštín

Čoskoro sa uskutoční jedinečná dvojdňová pešia púť, ktorá sa koná k úcte Patrónky Slovenského národa – Sedembolestnej Panne Márií. Úmyslom pútnikov je i duchovná podpora pro-life projektov 9 mesiacov za život a Národného Pochodu za život, ktorý sa bude konať 22. septembra 2019 v Bratislave. Púť sa začne v Trnave 13. septembra 2019 slávením sv.…

Tour de Life!

Naši cyklisti za život odštartovali koncom júna v Košiciach 23.ročník jedinečnej pro-life akcie: „Na bicykli za život 2019.“ Cyklisti prevzali motto 3. národného pochodu za život „Za najmenších z nás.“ Počas tretieho dňa púte mali viacero zastávok. Vzácnosťou boli početné deti, ktoré nás sprevádzali cestou k Humenskej nemocnici a predbiehali sa v nesení transparentov. S…

Príď aj Ty!

Týmto vás pozývame k účasti na 8.ročníku krásnej rodinnej akcie: HRDÍ NA RODINU 2019 Pre každého kto si myslí, že otec a mama sú to najlepšie pre deti! Príďte vyjadriť radosť z daru, akým je vaša rodina, manželstvo a deti. Ukážme čo deti potrebujú nadovšetko: lásku mamy a otca. Chceme povzbudiť, aby ľudia na Slovensku…

Veda potvrdzuje pro-life pozíciu

Neprijateľnosť potratu vychádza nie len z náboženského vnímania, ale i z hľadiska morálneho, podloženého vedeckým skúmaním. Pozrime sa na to. Argument pre život možno formálne vyjadriť takto: Predpoklad 1: Je morálne nesprávne úmyselne zabiť nevinnú ľudskú bytosť. Predpoklad 2: Potrat je úmyselným zabitím nevinnej ľudskej bytosti. Záver: Potrat je morálne nesprávny. Veda o embryológii stanovuje,…

Máš argumenty?

Diskusia medzi tábormi „pro-life (za život)“ vs „pro-choice“ (za voľbu) ohľadom umelých potratov sa spravidla točí okolo niekoľkých otázok, či tvrdení. Pozrime sa na ne. „Veď nie je schopný sám žiť!“ Plod sa vraj stáva ľudskou bytosťou vtedy, keď je schopný nezávislého života mimo matku, keď je sám životaschopný. životaschopnosť nie je mierou ľudskosti človeka…

Potrat nikdy nie je odpoveďou

Pápež František vyjadril silnú podporu a vďaku za lekársku starostlivosť o choré deti pred narodením ako i pastoračnej pomoci ich rodičom. Pri stretnutí s účastníkmi medzinárodnej odbornej konferencie s názvom „Áno životu“ (Yes to life), ktorých prijal v sobotu 25. mája na osobitnej audiencii zdôraznil: „Zabitie ľudského života nikdy nemôže byť prostriedkom na vyriešenie nejakého…

Cyklopúť za život ´2019

Jedinečná pro-life akcia Na bicykli za život odštartuje toho roku už svoj 23. ročník. Cyklisti začnú kľukatú cestu naprieč Slovenskom 30. júna v Košiciach a zavŕšia 25. júla v Žiline. Celkom sa zastavia sa v 44 mestách a obciach, aby sa s miestnou komunitou spojili v modlitbe za obnovu kultúry života. Tohoročná cyklopúť bude i…

Potrat zabíja profesie

Ako našu krajinu potraty ochudobňujú o jednotlivé profesie  môžeme vidieť spojením oficiálnych štatistík o počte potratov na Slovensku a počtom ľudí pracujúcich v jednotlivých profesijných oblastiach. Ak tabuľku posledného sčítania obyvateľov SR doplníme o počet umelých potratov v roku 2018, zistíme, že minulý rok z celkového počtu 6.024 potratom zabitých detí mohlo vyrásť 412 ľudí…

V breznianskej nemocnici končia s „potratmi na žiadosť“

Vedenie breznianskej nemocnice oznamuje ambulantným genekológom v regióne, že počnúc 1. májom 2019 breznianska nemocnica vykonávať umelé potraty na žiadosť ženy bez udania dôvodu. Namiesto toho sa chcú sústrediť na zlepšenie starostlivosti o rodičky. Ďakujeme vedeniu nemocnice a zdravotníckemu personálu za tento logický krok, ktorým podstatne humanizujú nemocničné prostredie k ideálu starostlivosti o každého človeka,…

Potratovosť na Slovensku v roku 2018

Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo štatistické informácie, týkajúce sa potratovosti na Slovensku v ruku 2018. Kompletné data sa nachádzajú TU. Niektoré z nich dávame zvlášť do pozornosti: Štatistika uvádza celkový počet umelých potratov 7350, z toho 6024 podstúpili ženy s trvalým pobytom na Slovensku a 1326 cudziniek. Čo sa týka trvalého bydliska žien, dlhodobo najviac…

Nové vizuály našej služby

Krátke odkazy o úcte k nenarodeným deťom môže mať rôzne podoby. Zabezpečujú našu základnú komunikáciu s verejnosťou počas našej modlitbovej prítomnosti pri potratových centrách. Na začiatku štvrtého ročníka sme pripravili novú edíciu bannerov, ktoré odrážajú naše hodnoty a postoje.

Deviatnik na začiatku 4. ročníka nášho projektu

25. marec je dňom kedy každoročne začíname projekt 9 mesiacov za život. A nie náhodou. Je to deň, kedy katolícka tradícia slávi Ježišovo počatie, tzv. Zvestovanie Pána. Udalosť Zvestovania – keď archanjel Gabriel „zvestuje“ Márii, že počne a porodí Božieho Syna. Mária ochotne súhlasí.  Pridajme sa k naším spolupracovníkom v Trnave, ktorí sa od soboty,…

21. cyklopúť za život

Od 13. do 26. augusta sa konala 21. cyklopúť za život – tentokrát z Prešova do Viedne. Cyklisti navštívili 18 miest, aby sa spolu s miestnymi aktivistami zjednotili v tichom apele a modlitbe na miestach, kde sa vykonávajú umelé potraty alebo umelé oplodnenia. Fotoreportáž z cesty si môžete prezrieť

3 dialógy

Dnešné modlitby pri nemocnici boli popretkávané povzbudeniami a dialógmi. Na krátky dialóg sa zastavili traja ľudia: 1. žena, v strednom veku, ktorá sa pýtala na dôvody našej prítomnosti a následne nám vyjadrila podporu 2. muž okolo 60tky, ktorý sa pýtal, kde sa robia potraty, počty a pod. Pýtal sa na náš názor na Kotlebov navrh…

Spot v nemocnici

V niektorých nemocniciach na Slovensku sa na monitoroch pre verejnosť začali vysielať krátke nekomerčné spoty o kráse materstva.

Spoločná výzva poslancom NR SR na predkladanie a podporu návrhov zákonov, ktoré zlepšia ochranu života každého človeka

Ľudský život začína počatím. Právo na život je prvé zo všetkých práv, bez neho niet ďalších ľudských práv. Právo na život je neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné. Nikto nemá právo siahnuť na život nevinného človeka. Ľudský život je obzvlášť krehký a zraniteľný pred narodením a preto si vyžaduje osobitnú opateru. Kvôli totalitnej potratovej legislatíve sú už od…

Svedectvo

Dnes sa pristavili dve dámy v rokoch – sestry, smerujúce na vyšetrenie do kliniky na Hálkovej. Žmúrili na naše banery a snažili sa prečítať a pochopiť, pre akú organizáciu robíme. Staršia z nich sa začala usmievať, mysliac si, že na to prišla a s víťazoslávnym úsmevom nám hovorí: „Vy ste tu kvôli tej známej orlici,…

Vzácna osobnosť v Likavke

V novembri sa stretli koordinátori jednotlivých miest v Likavke neďaleko Ružomberka. Okrem hodnotenia celého roka sme spoznali vzácnu osobnosť – pátra Benjamína Martinského -, ktorý obetoval svoj život za záchranu nenarodeného dieťaťa. Viac o Benjamínovi Martinskom

Zasvätenie zdravotníckeho zariadenia

Na sté výročie posledného zjavenia Panny Márie vo Fatime sme na mnohých miestach našej misie vykonali zasvätenie zdravotníckeho zariadenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie: Panna Mária Fatimská, Matka Sedembolestná – patrónka Slovenska, Matka Cirkvi, zasväcujeme sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu s úplnou dôverou a odovzdanosťou, v pokore a bázni, podrobujúc sa vôli Prozreteľnosti. Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zasväcujeme…

Nové billboardy

Najmä v okresoch, kde doposiaľ nevznikli skupiny verejných aktivistov, priebežne umiestňujeme billboardy s posolstvom ochrany nenarodených.

Nový člen v Žiline

Pozdravujem všetkých zo Žiliny. Veľmi nás potešilo, že po vypočutí relácie Karmel sa k nám pridala pani Mária (druhá zprava). Povedala, že relácia jej pohla srdce a že pozná viac žien zo svojho okolia, ktoré sa začali modliť na tento úmysel. Ona napriek zdravotným problémom chodí pravidelne.

Z Trnavy do Šaštína

Kríž, s ktorým sa vydali pútnici z Trnavy do Šaštína. K svätyni Patrónky Slovenska kráčali s úmyslom ochrany nenarodenych detí. Skupinu pútnikov tvorili dobrovoľníci z viacerých modlitbových spoločenstiev v projekte 9 mesiacov za život.

Svedectvo zo Žiliny

Stretávame sa v stredy o 14:30 na Hálkovej ul. v Žiline. Ešte sme sa len schádzali a pripravovali, keď k nám pristúpili traja chlapci a podávali nám euro. Bolo na nich vidieť, že chcú urobiť dobrý skutok. S úsmevom sme im povedali, že tu nevyberáme peniaze, ale že sa modlíme za detičky aby sa mohli…

Právo pochovať potratené dieťa

DOBRÁ SPRÁVA Nemocnice musia začať informovať rodičov o ich práve pochovať potratené dieťa. Vyplýva to z novely Zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá nadobudla účinnosť koncom apríla 2017.

Deň detí

1. jún 2017 – Deň detí. Treba myslieť širšie. Ide aj o nenarodené deti.

Pôst a obety za víťazstvo života

13. mája 2017 – na sté výročie fatimských udalostí – vznikla podporná skupina pôstu a dobrovoľných obiet na úmysel víťazstva kultúry života. Každý piatok o vode a chlebe, alebo iný pôst podľa osobných možností. „Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás povzbudzujem, aby ste svoje telá prinášali ako obetu živú, svätú, milú Bohu: to je vaša duchovná…

Krakov

Od 6. do 8. mája 2017 sa sedemdesiati z nás stretli na spoločnej púti do Krakova a okolia

Prosba o modlitbu

Som matkou štyroch malých detičiek a s manželom čakáme piate…Chcela by som vás poprosiť o modlitby za týchto mojich 9 mesiacov, ktoré ak Pán dá, ma čakajú. Keďže toto je moje ôsme tehotenstvo a asi to bude piaty cisársky rez…. Veľa ľudí nás možno súdi, ale Pán je nad všetkým. To On mi dal do…

Ďalší pro-life lekár

Dnes mi volal lekár ,náš známy z JIS-oddelenia, že sa k nám v duchu pripojil počas služby a plne nás podporuje. Vraj u nás v nemocnici pozná gynekologičku, ktorá si nedávno uplatnila výhradu vo svedomí a nebude vykonávať potraty. Teším sa!

Spolu v Dunajskej strede

V areáli dunajskostredskej nemocnice pred lurdskou jaskyňou sa stretávajú spoločne slovenskí aj maďarskí aktivisti.

Trvajúci holokaust

V sobotu, 1. apríla sme mali veľkú modlitbovú tryznu za holokaust v našom meste (deportovaných asi 2300 židov, vrátilo sa cca. 300). Tejto ekumenickej akcii predchádzalo asi 30-dňová modlitbová príprava. Uvedomili sme si, že je ešte horší a stále trvajúci holokaust – sú to potratené deti.

Pamätník v Petržalke

Pamätník nenarodeným deťom, ktorý vytvorila dobrovoľníčka 9mzž a ktorý bol inštalovaný vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie Bratislava – Petržalka.

Povzbudenie od sv. Jána Pavla II.

…chcela som vám na povzbudenie napísať, čo ma dnes oslovilo zo slov sv. Jána Pavla II. „Kristova krv zjavuje, aká veľká je Otcova láska a zároveň ukazuje, aký cenný je v Božích očiach človek a akú veľkú hodnotu má jeho život. Práve, keď veriaci človek uvažuje nad drahou Kristovou krvou, znakom jeho obetovania sa z…

Víťazstvo v Košiciach

7. októbra 2016, na sviatok Panny Márie Ružencovej, sa konala posledná a zároveň ďakovná modlitba pred Poliklinikou Terasa v Košiciach. Vedenie tohto zdravotníckeho zariadenia prijalo rozhodnutie stiahnuť zo svojho portfólia interrupcie. Iniciátori projektu 9 mesiacov za život týmto ďakujú: – majiteľom a vedeniu Polikliniky Terasa, – dobrovoľníkom v projekte 9 mesiacov za život (na spomínanom…

Ráno v Ružinove

Modlitbová skupina pred Nemocnicou Ružinov v Bratislave, ktorá slúži prítomnosťou a modlitbou každý utorok od 7.45 hod.

Rušno v Košiciach

Pred Univerzitnou nemocnicou v Košiciach je počas dňa rušno. Vďaka oddaným mladým ľuďom sme na tomto mieste prítomní každý deň.

Pro-life balíčky

Na prelome augusta a septembra sme pripravovali Pro-life balíčky pre jednotlivé farnosti Slovenska.

Podpora zo zahraničia

3. augusta nás v Košiciach pri Univerzitnej nemocnici podporila zahraničná návšteva. Skupina duchovných z Nemecka, Írska a Spojených Štátov a s nimi pro-life harlejak

Nový tím v Krompachoch

Cyklopútnici sa v posledný deň svojej cesty zastavili aj v Krompachoch, aby podporili nedávno sformovaný tím miestnych dobrovoľníkov pre projekt 9 mesiacov za živo

Aktivisti v Prešove

V Prešove pred tzv. „starou pôrodnicou“. Rýchlo sa rozvíjajúca skupina prešovských aktivistov je zadosťučinením za desaťročia tichého snaženia a modlitieb v meste

Baby friendly nemocnica

Dojímavé stretnutie s predstaviteľmi Nemocnice vo Vranove nad Topľou. Aktivisti poďakovali vedeniu nemocnice za to, že svoje rozhodnutie budovať „baby friendly“ nemocnicu myslia naozaj vážne a preto odmietajú vykonávať potraty.

Seniori v Michalovciach

Za každodennú prítomnosť pred michalovskou nemocnicou vďačíme najmä angažovaným seniorom.

Najkurióznejšie miesto zabíjania nenarodených detí

Košice – Poliklinika Terasa. Azda „najkurióznejšie“ miesto zabíjania nenarodených detí na Slovensku. Budova sa nachádza doslova v priamom obkolesení troch kresťanských chrámov. Nemôžeme dovoliť, aby tragédia potratov bola doprevádzaná tragédiou našej ľahostajnosti.

7 miest v Košiciach

V Košiciach prebieha projekt 9 mesiacov za život na siedmych miestach. Hoci sa väčšina abortov v súčasnosti vykonáva v súkromných zariadeniach, prítomnosť aktivistov neustáva ani pred Univerzitnou nemocnicou.

Modlitba v Revúcej

Z Rimavskej Soboty prešli cyklisti náročným terénom do Revúcej. Napoludnie sa stretli pred nemocnicou s miestnymi veriacimi na krátku modlitbu za víťazstvo kultúry života v ich meste.

Príďte podporiť partičku postávajúcu pred poliklinikou

Priatelia, príďte podporiť partičku postávajúcu pred poliklinikou. Polhodinku postojte, plní porozumenia, pred potratovými pavilónmi. Prečo? Príďte povzbudiť pôrodníkov prolife postojom, porozdávať papierové prospekty, pekné, pôsobivé propagačné predmety. Postretávať priateľov, premodliť problém potratov, propagovať prolife postoje. Pomenovať priority, pritiahnuť patričnú pozornosť počatým potomkom. Podporiť proliferov, ponúknuť pomoc pacientkam, poraziť potratový priemysel. Ponúknuť plece, propagovať projekty pomoci,…

Silná skupina v Lučenci

Silná lúčenecká skupina sa môže oprieť o angažovaných spolupracovníkov zo širokého okolia.

Mobilizácia v Leviciach

Levice – v areáli nemocnice sa nachádzajú dve potratové miesta. Mnohí miestni obyvatelia si uvedomujú bolestnú situáciu svojho mesta a regiónu. Duchovní i veriaci sa mobilizujú vo vytrvalej modlitbe.

Deti nie sú smeti

Pri vchode do nemocnice v Nových Zámkoch sa nachádza aj hniezdo záchrany. Pod ním je nápis DETI NIE SÚ SMETI. Potrebujeme urobiť ten dôležitý krok od deklarácií k činom. Hodnota dieťaťa sa nemení ani postojom rodičom k nemu, ani názorom lekára. Deti chranime preto, že sú deti, a nie preto, že nám vyhovujú.

3 potratové miesta na jednej ulici

Na bratislavskom sídlisku Petržalka sa na krátkom úseku dvoch kilometrov nachádzajú tri potratové miesta na Strečnianskej, Tematínskej a Antolskej ulici. Na priečelí budovy na Antolskej ul. nás údivil veľký nápis Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Pri Gyneku

Na ceste k trenčínskej nemocnici sa cyklisti pristavili aj pri súkromnom centre Gyneka.

Dlhý pochod v Považskej Bystrici

V Považskej Bystrici nás čakal dlhý pochod od centra mesta k nemocnici. Vchod do budovy skrášľuje súsošie rodičov, radostne držiacich dieťa.

Cyklisti v Brezne

5.júl: Sviatok slovanských vierozvestov oslávili cyklo-pútnici v Brezne

Cyklisti v Liptovskom Mikuláši

Cyklisti za život na začiatku cesty navštívili Liptovský Mikuláš, kde pozdravili miestnych aktivistov. Na spoločnej snímke pred mestskou nemocnicou.

Pred nemocnicou v Krompachoch

Modlíme sa pred nemocnicou v Krompachoch. Pondelok o 17.00, stredu a piatok o 08,00. 20. mája sme sa modlili dvaja pred nemocnicou, pristavilo sa pri nás auto a začal s nami rozhovor jeden mladý muž. Vyjadril sa, že aj keď v Boha neverí, nech sa len modlíme a stojíme pred nemocnicou, lebo Slováci vymierajú aj…

Do Compostely

Prosím, pošlite nám nejakú vlajku s logom 9 mesiacov za život. Budúcu nedeľu vyráža manžel z bratislavského letiska aj s našim adoptívnym synom Martinom na púť. Pri súžití s deťmi, ktorých život si rodičia nepriali z rôznych príčin, alebo ktoré v prenatálnom veku zažívali rôzne traumy od svojej mamky, nám Boh otvára zrak srdca pre…

„Oceán“ modlitby za život

Vždy sa pripájajú aj ľudia dobrej vôle, ktorí majú čas a prídu; niektorí sú tam skoro každý deň. Bez týchto obetavých ľudí by sme projekt nerozbehli. Sú to veriaci, ktorí sa pred niekoľkými rokmi chodili modliť pred popradskú nemocnicu a tak im táto modlitba „prirástla“ k srdcu. Začíname vždy v Hodine milosrdenstva – Korunkou Božieho…

Každý deň v Lučenci

V Lučenci sa nám zatiaľ darí stretávať pred nemocnicou každý deň. S riaditeľom nemocnice sme sa nakoniec kvôli jeho zaneprázdnenosti nestretli. Cez svojich zamestnancov nás vyzval, aby sme opustili verejný chodník pre chodcov, ktorý je síce pred areálom ale v majetku nemocnice. Takže sme sa presunuli na druhú stranu cesty, kde sú chodníky v správe…

Pomníky nenarodeným

Na Slovensku existujú už desiatky symbolických pomníkov pre nenarodené deti. Postupne pribúdajú aj reálne hroby

Zjednotení na Partizánskej ul. v Bratislave

Minulý piatok nás na Partizánskej ulici v Bratislave konfrontovali dve ženy z feministického tábora, ktoré si nás fotili, natáčali na mobil a zavolali na nás políciu. Počas čakania na hliadku sedeli oproti nám na zemi a my sme stihli 2 ružence… Ale vďaka Bohu sme to ustáli. Hliadka nakoniec prišla. Boli mierni a nechali nás…

Skúsenosť

Moja onko-gynekologička, ktorá sama nerobí potraty a nikdy nerobila (dokonca sa priznala, že raz istú pani odhovorila od potratu) ma dnes upozornila, že by sme mali ísť do ambulancií a informovať o možnostiach pomoci ženy, ktoré zvažujú potrat…Presne to isté mi povedala kamoška, ktorá kedysi robila v klinike pre umelé oplodnenia u Hermana: „dajte tým…

Tí blázni za možnosť voľby

„Možno ste si už všimli takých divných ľudí, čo každé ráno stoja pred nemocnicou vo vašom meste. Mám pre vás dobrú správu – sú po celom Slovensku…“ Viac v blogu Anky Sojkovej

Nedali sme sa vyrušiť

Pán nás aj tento piatok pozval do modlitby pri nemocnici. Začali sme o 8 hod. Vo väčšej vzdialenosti od nás nemocničný záhradník kosil trávu. Keď vypol kosačku, práve sme sa začínali modliť druhý desiatok ruženca. Nasmeroval sa okolo nás a začal na nás útočiť s veľkým krikom, aby sme si verili čo chceme, neobťažovali ľudí,…

V Rimavskej Sobote

V Rimavskej Sobote sa stretávame v počte od 9 do 15 ľudí. Je to veľké požehnanie. V pondelok sme boli taká mladá skupina. Mladé učiteľky aj jeden mládenec, jeden chlap. Pripájajú sa aj muži a to je super. Verím, že modlitby pred nemocnicou zvolávajú veľké požehnanie a v modlitbe myslíme na všetkých na celom Slovensku.…

Povzbudenie

Dnes som konečne začal byť aktívnejší. Zúčastnil som sa modlitieb na Nábrežnej ulici v Prešove. Bol som povzbudený z modlitebníkov. Chcel by som sa zúčastňovať na modlitbách pravidelne 2x do týždňa – v utorok a stredu ráno. Ešte raz ďakujem Bohu za všetkých, ktorí tieto aktivity pripravujú aj realizujú.

21 skupín v Poprade a okolí

S Božou pomocou, s pomocou pána dekana a ochotných dobrovoľníkov z Popradu a širokého okolia (od Starej Ľubovne, cez Lendak, Spišskú Belu, Kežmarok, Svit, Važec, Nový Smokovec a Štrbu) sa nám podarilo vytvoriť 21 modlitbových skupín a zostaviť modlitbový plán, vďaka ktorému sme sa mohli zapojiť do 9 mesačného „modlitbového maratónu“ za ochranu ľudského života…

Prekvapenie pri ruženci

Dnes sme sa s Katkou modlili ruženec + Korunku, celá polhodinka bola pokojná, slnečná, mnohí ľudia sa usmievali, nemali sme žiadnu negatívnu skúsenosť. Práve naopak. Prekvapil nás jeden usmiaty mladý muž, v rukách držal kyticu kvetov a jeho kroky smerovali k nám. Každej podal jeden kvietok a chvíľu ostal pri nás stáť, bolo to veľmi…

Mesiac žiadna interupcia

Dnes sme sa boli modliť pred železničnou nemocnicou. Prišla k nám jedna pani zo zdravotníckeho personálu. Nedalo sa rozlíšiť na akej pozícii pracuje (bola v bielom). Povedala, že nás chce povzbudiť, že dobre sa modlíme, že už mesiac nemali žiadnu interrupciu.