Pripravme sa na 7. ročník!

16. – 24. MARCA 2022 Pozývame k spoločnej modlitbe novény aby sme sa pred začiatkom nového ročníka správne naladili. Novéna „Deväť dní za život“  je modlitbou za ochranu ľudského života. Každý deň má svoj úmysel sprevádzaný krátkou úvahou a navrhovanými akciami, ktoré pomôžu vybudovať kultúru života. 

„Moja bolesť sa rozbolela…“

Musím kľačať, aby som sa celkom pokorila pred ľuďmi, ktorí tu pracujú, či prichádzajú. Aby som vyjadrila, že nie som o nič lepšia, že aj keby do mňa hádzali niečo a okrikovali ma, tak môžu.