Zasvätenie našej misie

Pri príležitosti sviatku Nepoškvrneného Počatia Panny Márie sme sa rozhodli obnoviť zasvätenie miest našej misie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Zasvätenie prebiehalo v týždni priam nabitom Mariánskymi sviatkami. A to od 8. decembra, kedy sa slávilo Nepoškvrnené Počatie Panny Márie, cez Loretskú Pannu Máriu (10.12.) a ukončené na sviatok Guadalupskej Panny Márie (12.12.). Toto obnovenie zasvätenia…

Misia 11-05

Táto misia sa začala prosbou od našej aktivistky: Prosíme o modlitbu za 24 ročnú mamičku Stanku, ktorá je momentálne bez domova. Pôvodne plánovala ísť na potrat, no rozhodla sa dieťatko prijať. Žiaľ, otec dieťatko nechce, lebo už má deti s inou ženou.. Pôvodný plán umiestniť túto mamičku v jednom z charitných zariadení v Kláštore pod…

Veda potvrdzuje pro-life pozíciu

Neprijateľnosť potratu vychádza nie len z náboženského vnímania, ale i z hľadiska morálneho, podloženého vedeckým skúmaním. Pozrime sa na to. Argument pre život možno formálne vyjadriť takto: Predpoklad 1: Je morálne nesprávne úmyselne zabiť nevinnú ľudskú bytosť. Predpoklad 2: Potrat je úmyselným zabitím nevinnej ľudskej bytosti. Záver: Potrat je morálne nesprávny. Veda o embryológii stanovuje,…

Máš argumenty?

Diskusia medzi tábormi “pro-life (za život)” vs “pro-choice” (za voľbu) ohľadom umelých potratov sa spravidla točí okolo niekoľkých otázok, či tvrdení. Pozrime sa na ne. “Veď nie je schopný sám žiť!” Plod sa vraj stáva ľudskou bytosťou vtedy, keď je schopný nezávislého života mimo matku, keď je sám životaschopný. životaschopnosť nie je mierou ľudskosti človeka…

Potrat nikdy nie je odpoveďou

Pápež František vyjadril silnú podporu a vďaku za lekársku starostlivosť o choré deti pred narodením ako i pastoračnej pomoci ich rodičom. Pri stretnutí s účastníkmi medzinárodnej odbornej konferencie s názvom „Áno životu“ (Yes to life), ktorých prijal v sobotu 25. mája na osobitnej audiencii zdôraznil: “Zabitie ľudského života nikdy nemôže byť prostriedkom na vyriešenie nejakého…

Potrat zabíja profesie

Ako našu krajinu potraty ochudobňujú o jednotlivé profesie  môžeme vidieť spojením oficiálnych štatistík o počte potratov na Slovensku a počtom ľudí pracujúcich v jednotlivých profesijných oblastiach. Ak tabuľku posledného sčítania obyvateľov SR doplníme o počet umelých potratov v roku 2018, zistíme, že minulý rok z celkového počtu 6.024 potratom zabitých detí mohlo vyrásť 412 ľudí…

Misia 16-04

Prosíme o modlitbu za manželov F & D, ktorí sa 16. apríla 2018 rozhodli vrátiť domov od potratového centra v Košiciach. Majú dve menšie deti a čakajú tretie. Mamička je v ôsmom mesiaci tehotenstva. Vďaka nasadeniu viacerých sme im v ten deň vedeli ponúknuť finančnú pomoc, oblečenie a plienky. Otcovi sme sprostredkovali zamestnanie. Sme s…

Potratovosť na Slovensku v roku 2018

Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo štatistické informácie, týkajúce sa potratovosti na Slovensku v ruku 2018. Kompletné data sa nachádzajú TU. Niektoré z nich dávame zvlášť do pozornosti: Štatistika uvádza celkový počet umelých potratov 7350, z toho 6024 podstúpili ženy s trvalým pobytom na Slovensku a 1326 cudziniek. Čo sa týka trvalého bydliska žien, dlhodobo najviac…

Nové vizuály našej služby

Krátke odkazy o úcte k nenarodeným deťom môže mať rôzne podoby. Zabezpečujú našu základnú komunikáciu s verejnosťou počas našej modlitbovej prítomnosti pri potratových centrách. Na začiatku štvrtého ročníka sme pripravili novú edíciu bannerov, ktoré odrážajú naše hodnoty a postoje.