Pri vchode do nemocnice v Nových Zámkoch sa nachádza aj hniezdo záchrany. Pod ním je nápis DETI NIE SÚ SMETI. Potrebujeme urobiť ten dôležitý krok od deklarácií k činom. Hodnota dieťaťa sa nemení ani postojom rodičom k nemu, ani názorom lekára. Deti chranime preto, že sú deti, a nie preto, že nám vyhovujú.