V Lučenci sa nám zatiaľ darí stretávať pred nemocnicou každý deň. S riaditeľom nemocnice sme sa nakoniec kvôli jeho zaneprázdnenosti nestretli. Cez svojich zamestnancov nás vyzval, aby sme opustili verejný chodník pre chodcov, ktorý je síce pred areálom ale v majetku nemocnice. Takže sme sa presunuli na druhú stranu cesty, kde sú chodníky v správe mesta Lučenec. Je to aj lepšie, lebo takto sme ešte viac na očiach.