Pán nás aj tento piatok pozval do modlitby pri nemocnici. Začali sme o 8 hod. Vo väčšej vzdialenosti od nás nemocničný záhradník kosil trávu. Keď vypol kosačku, práve sme sa začínali modliť druhý desiatok ruženca. Nasmeroval sa okolo nás a začal na nás útočiť s veľkým krikom, aby sme si verili čo chceme, neobťažovali ľudí, neotravovali a vypadli z toho miesta. On vraj tu kosí (široko-ďaleko betónová plocha, parkovisko, cesta) a z bezpečnostných dôvodov tam nemáme čo robiť. S nevhodnými slovami chrlil na nás hroznú zlobu. Vďaka Bohu, že sme sa nedali vyrušiť