Vždy sa pripájajú aj ľudia dobrej vôle, ktorí majú čas a prídu; niektorí sú tam skoro každý deň. Bez týchto obetavých ľudí by sme projekt nerozbehli. Sú to veriaci, ktorí sa pred niekoľkými rokmi chodili modliť pred popradskú nemocnicu a tak im táto modlitba „prirástla“ k srdcu. Začíname vždy v Hodine milosrdenstva – Korunkou Božieho milosrdenstva a potom si každá skupina animuje čas modlitby. Niekedy je to modlitba sv. ruženca, krížovej cesty alebo modlitba chvál. Ďakujeme za možnosť zapojiť sa do „oceánu“ modlitby za život, ktorý sa rozlieva po všetkých kútoch Slovenska.