Stretávame sa v stredy o 14:30 na Hálkovej ul. v Žiline. Ešte sme sa len schádzali a pripravovali, keď k nám pristúpili traja chlapci a podávali nám euro. Bolo na nich vidieť, že chcú urobiť dobrý skutok. S úsmevom sme im povedali, že tu nevyberáme peniaze, ale že sa modlíme za detičky aby sa mohli všetky šťastne narodiť. Zostali zaskočení. Spýtala som sa ich, či sa vedia modliť. Prikývli, tak som im navrhla, aby sa k nám pridali. Súhlasili a tak sme sa na rušnom chodníku spolu pomodlili Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu… Bolo to krásne….V duchu som Pánovi ďakovala za túto chvíľu, za tieto deti a ich rodičov, že ich tak dobre vedú