V Rimavskej Sobote sa stretávame v počte od 9 do 15 ľudí. Je to veľké požehnanie. V pondelok sme boli taká mladá skupina. Mladé učiteľky aj jeden mládenec, jeden chlap. Pripájajú sa aj muži a to je super. Verím, že modlitby pred nemocnicou zvolávajú veľké požehnanie a v modlitbe myslíme na všetkých na celom Slovensku. Prichádzajú aj veriaci z okolitých farností. Ďakujeme veľmi nášmu pánovi dekanovi, ktorý nás v tom podporuje a pomáha nám.