Na sté výročie posledného zjavenia Panny Márie vo Fatime sme na mnohých miestach našej misie vykonali zasvätenie zdravotníckeho zariadenia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie: Panna Mária Fatimská, Matka Sedembolestná – patrónka Slovenska, Matka Cirkvi, zasväcujeme sa tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu s úplnou dôverou a odovzdanosťou, v pokore a bázni, podrobujúc sa vôli Prozreteľnosti. Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zasväcujeme toto pracovisko (nemocnicu), všetkých zdravotníckych i riadiacich pracovníkov. Pozri na tých, ktorí sa zmietajú v osídlach hriechu, ujmi sa ich a priveď na cestu pokánia. Premeň srdcia tých, ktorým sa pre zlo hriechu vraždy zatemnila myseľ i srdce. Prosíme ťa i za rodičov a ostatných, ktorí rozhodujú o živote a smrti nevinných nenarodených detí. Matka, skrze tvoje Nepoškvrnené Srdce nech zavládne na tomto mieste pravý pokoj, nech sa v ľudských srdciach rozhorí láska k Bohu, nech sa ich mysle otvoria pre pravdu o ľudskej dôstojnosti od momentu počatia, o význame ľudskej sexuality, o kráse materstva, o vznešenosti lekárskej profesie. Mária, všetkým, ktorí sa na tomto mieste podieľajú na skutkoch proti ľudskej dôstojnosti, pomôž dosiahnuť zmierenie a uzdravenie. Pomôž, aby spoznali a pocítili, že sú milovanými Božími deťmi. Daj, aby všetci veriaci tvojho Syna dokázali otvorene a s láskou ohlasovať ľuďom našej doby Evanjelium života. Mária, nech tvoje Nepoškvrnené Srdce zvíťazí v našich životoch i v životoch tých, ktorých sme ti zasvätili teraz i naveky. Amen.