štatistika_potraty_2018

Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo štatistické informácie, týkajúce sa potratovosti na Slovensku v ruku 2018. Kompletné data sa nachádzajú TU.

Niektoré z nich dávame zvlášť do pozornosti:

Štatistika uvádza celkový počet umelých potratov 7350, z toho 6024 podstúpili ženy s trvalým pobytom na Slovensku a 1326 cudziniek.

Čo sa týka trvalého bydliska žien, dlhodobo najviac abortov podstupujú ženy v nitrianskom a banskobystrickom kraji. Platí to nielen celkovým počtom abortov v porovnaní s ostatnými krajmi, ale aj pomerne k počtu žien v reprodukčnom veku v danom kraji.

63% všetkých abortov podstúpia ženy vo veku od 25 do 40 rokov. V roku 1997 podstúpilo potrat 19,1% bezdetných žien. V roku 2018 tento trend narástol až na 28,7% bezdetných žien. 24,4% všetkých abortov podstúpili ženy, ktoré majú jedno narodené dieťa. Ženy s dvoma narodenými deťmi tvoria až 30,1% všetkých umelých potratov v roku 2018. Teda ženy bez dieťaťa, s jedným dieťaťom a dvoma deťmi tvoria až 83,2% všetkých umelých potratov.

20% Sloveniek už raz v minulosti podstúpilo umelý potrat, 5,8% tak urobilo už dvakrát predtým v minulosti, 3,4% žien absolvovalo abortus už tri a viac krát. Teda takmer tretina žien podstupuje umelý potrat opakovane.

Podľa územia trvalého bydliska najviac potratov podstupujú ženy bývajúce v týchto okresoch: v bratislavskom kraji – BA V, BA II, Malacky; v trnavskom kraji – Dunajská Streda, Skalica, Galanta; v trenčianskom kraji – Prievidza, Púchov, Trenčín; v nitrianskom kraji – Levice, Nitra, Komárno; v žilinskom kraji – Martin, Žilina, Lipt. Mikuláš; v banskobystrickom kraji – Rimavská Sobota, Lučenec, Zvolen; v prešovskom kraji – Prešov, Poprad, Vranov n.T./Kežmarok; v košickom kraji – Spišská Nová Ves, Trebišov, Rožňava.

Podľa územia zdravotníckeho zariadenia najviac potratov sa vykonalo v týchto okresoch: v bratislavskom kraji – BA V, BA I, Malacky; v trnavskom kraji – Galanta, Dunajská Streda/Trnava, Skalica, ; v trenčianskom kraji – Trenčín, Púchov, Prievidza; v nitrianskom kraji – Levice, Komárno, Nitra; v žilinskom kraji – Liptovský Mikuláš, Žilina, Martin; v banskobystrickom kraji – Zvolen, Rimavská Sobota, Lučenec; v prešovskom kraji – Prešov, Poprad, Humenné; v košickom kraji – Spišská Nová Ves, Košice II, Trebišov.

Ak zohľadňujeme lokalitu zdravotníckeho zariadenia podľa územia rímskokatolíckych diecéz, tak poradie je nasledovné: v banskobystrickej diecéze sa vykonalo 2627 abortov, v košickej 2011, v bratislavskej 912, v trnavskej 731, v rožňavskej 725, v žilinskej 670, v spišskej 636, v nitrianskej 477.

Čo sa týka životného stavu: z celkového počtu 7350 abortov, 3961 podstúpili slobodné ženy, 2624 vydaté ženy, 637 rozvedené ženy, 36 vdov a 92 žien neuviedlo svoj stav.