Ako našu krajinu potraty ochudobňujú o jednotlivé profesie  môžeme vidieť spojením oficiálnych štatistík o počte potratov na Slovensku a počtom ľudí pracujúcich v jednotlivých profesijných oblastiach.

Ak tabuľku posledného sčítania obyvateľov SR doplníme o počet umelých potratov v roku 2018, zistíme, že minulý rok z celkového počtu 6.024 potratom zabitých detí mohlo vyrásť 412 ľudí pracujúcich v školstve, 270 v zdravotníctve,..

Pozrime sa ešte detailnejšie napríklad na profesiu lekára, ktorých bolo minulý rok evidovaných 24.747. To predstavuje 0,90% z celkového počtu 2.746.000 ekonomicky aktívnych obyvateľov. Ak tento percentuálny podiel premietneme do celkového počtu potratených detí zistíme, že v minulom roku bolo na Slovensku zabitých 54 budúcich lekárov.

Napriek tomu, že toto sú len štatistické ukazovatele, ktoré neobsiahnu nekonečnú hodnotu každého počatého ľudského života, môžu nám pomôcť lepšie pochopiť, že zabíjaním nenarodených detí ničíme vlastnú budúcnosť našich rodín a nášho národa. Tak ako má každá profesia svoje miesto v spoločnosti, má ju mať i každé počaté dieťa, pretože ak nebudú deti, nebudú ani povolania.