Pápež František vyjadril silnú podporu a vďaku za lekársku starostlivosť o choré deti pred narodením ako i pastoračnej pomoci ich rodičom. Pri stretnutí s účastníkmi medzinárodnej odbornej konferencie s názvom „Áno životu“ (Yes to life), ktorých prijal v sobotu 25. mája na osobitnej audiencii zdôraznil:

„Zabitie ľudského života nikdy nemôže byť prostriedkom na vyriešenie nejakého problému. Vysvetlil, že umelý potrat je neprijateľný nielen z dôvodov nábožensk ých, ale aj všeobecne ľudských.“

Žiadny človek však nikdy nemôže byť nezlučiteľný so životom, ani pre svoj vek, ani pre svoj zdravotný stav, ani pre kvalitu svojho života. Každé dieťa, ktoré sa hlási k životu v lone ženy je darom, ktorý mení dejiny jednej rodiny: otca, matky, starých rodičov i malých súrodencov. A toto dieťa potrebuje byť prijaté, milované a opatrované. Vždy! Vždy!


Audiencia u Svätého Otca v zostrihu (1 min)