Prešli desaťročia, odkedy na trnavskú lávku vytrvalo prichádzajú pro-life dobrovoľníci, aby tichou pietnou prítomnosťou apelovali na morálnu obnovu v poliklinike Družba, kde sa vykonávali umelé potraty.

Svoje ľudské snaženie spájali s vierou v Božiu pomoc. Preto neustávali v modlitbe na tomto mieste, organizovali kajúce modlitby na miestnej kalvárii i pod milostivým obrazom trnavskej Panny Márie, každoročne konali pro-life púť z Trnavy do Šaštína.

Zdravotnícke zariadenie Gyn.Centrum oznámilo, že od 1. júla 2020 končí s poskytovaním umelých potratov. Stalo sa tak v poradí už deviatym pracoviskom od roku 2016, ktoré odmietlo zabíjať deti v lone matky.

Počas spoločného modlitbového pochodu s cyklopútnikmi. Brat Filip zvoláva Božiu pomoc a požehnanie pre duchovný zápas na tomto mieste.

Ďakujeme Bohu za ďalšie víťazstvo v ľudských srdciach, ktoré sa napokon nadobudlo viditeľnú podobu! Ďakujeme pani Márii Švecovej a mnohým spolupracovníkom, ktorí s vierou bojovali tichý zápas za záchranu nenarodených detí!