25. marca 2021 sa začal šiesty ročník našej 9-mesačnej služby na miestach vykonávania umelých potratov. Otec Dušan Škurla ponúkol pôstnu reflexiu o tom, ako sa princípy Modlitby, blízkosti a lásky objavujú v procese s nevinným Ježišom.

MODLITBA, BLÍZKOSŤ, LÁSKA

impulz na začiatku kampane 9 mesiacov za život o. Dušan Škurla

Uverejnil používateľ Košice za život – Deti svätej Alžbety Utorok 23. marca 2021