…chcela som vám na povzbudenie napísať, čo ma dnes oslovilo zo slov sv. Jána Pavla II. „Kristova krv zjavuje, aká veľká je Otcova láska a zároveň ukazuje, aký cenný je v Božích očiach človek a akú veľkú hodnotu má jeho život. Práve, keď veriaci človek uvažuje nad drahou Kristovou krvou, znakom jeho obetovania sa z lásky, učí sa vnímať a ceniť takmer božskú dôstojnosť každej osoby a plný vďačnosti a radostnej hrdosti môže volať: Akú veľkú hodnotu musí mať v očiach Stvoriteľa človek, keď si zaslúži takého vznešeného Vykupiteľa? Z Kristovej krvi všetci ľudia čerpajú silu konať vo veci obrany života. Práve táto krv je najsilnejším znamením nádeje, ba základom absolútnej istoty, že tak, ako je to podľa Božieho zámeru, život určite zvíťazí.“ (Evangelium vitae 25)