7. októbra 2016, na sviatok Panny Márie Ružencovej, sa konala posledná a zároveň ďakovná modlitba pred Poliklinikou Terasa v Košiciach. Vedenie tohto zdravotníckeho zariadenia prijalo rozhodnutie stiahnuť zo svojho portfólia interrupcie. Iniciátori projektu 9 mesiacov za život týmto ďakujú: – majiteľom a vedeniu Polikliniky Terasa, – dobrovoľníkom v projekte 9 mesiacov za život (na spomínanom mieste to boli predovšetkým členovia miestneho Klubu kresťanských seniorov), ktorí sa vytrvalo schádzali na modlitbách každý pracovný deň o 07:30. – mocnej Panne Márii, Matke Života. Jej orodovaniu a pomoci neustále zverujeme projekt 9 mesiacov za život.