Čoskoro sa uskutoční jedinečná dvojdňová pešia púť, ktorá sa koná k úcte Patrónky Slovenského národa – Sedembolestnej Panne Márií. Úmyslom pútnikov je i duchovná podpora pro-life projektov 9 mesiacov za život a Národného Pochodu za život, ktorý sa bude konať 22. septembra 2019 v Bratislave.

Púť sa začne v Trnave 13. septembra 2019 slávením sv. omše o 9:00. Pútnici v priebehu dvoch dní prejdú trasu dlhú 54 kilometrov, počas ktorej sa modlia a spievajú aby vyprosovali dar živej viery, pokoj v našich srdciach, národe i vo svete. Prosia za šírenie kultúry života jeho ochranou od počatia, až po prirodzenú smrť..

Národná púť k Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska, vyvrcholí v nedeľu o 10:30 pontifikálnou svätou omšou pred šaštínskou bazilikou.

Z histórie

Tradícia pútí do Šaštína siaha až do roku 1564, kedy manželka majiteľa šaštínskeho panstva Angelika Bakičová dala zhotoviť sochu Sedembolestnej Panny Márie. V roku 1732 po preskúmaní viacerých nevysvetliteľných javov sochu vyhlásili za zázračnú. Pápež Pius XI. 2. apríla 1927 vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za patrónku Slovenska. Šaštínsky kostol povýšil v roku 1964 pápež Pavol VI. na baziliku minor (menšiu). Ako pútnik navštívil Šaštín aj sv. Ján Pavol II.

Pridajte sa!

Ak by ste chceli putovať aj vy je potrebné sa prihlásiť najneskôr do 8. septembra 2019. Všetky podrobné informácie a pokyny k púti nájdete na plagáte.

Sedembolestná Panna Mária, patrónka nášho národa, oroduj za nás!