Aktuálne prebieha 17. ročník kampane Fóra života: Sviečka za nenarodené deti. Svetlo sviece je symbol. Každoročne ju v čase Pamiatky zosnulých (2. november) zapaľujeme na pamiatku tých, ktorí nás opustili. Táto kampaň zapaľuje sviece, ale i srdcia za všetky nenarodených deti.

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI JE:
  • silný odkaz, že na živote pred narodením záleží
  • podpora projektov Fóra života, ktoré dávajú nádej
  • vnímanie bolesti, ktorá ostáva po strate dieťaťa

V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných 15 274 potratov. Štatistiky ďalej uvádzajú tieto skutočnosti: v roku 2018 bolo vykonaných 7 350 umelých potratov a 7924 žien prežilo v minulom roku spontánne alebo zamĺknuté potraty, vrátane mimomaternicových tehotenstiev.


Nik nezažne lampu a nepostaví ju do pivnice ani pod mericu, ale postaví ju na svietnik, aby tí, čo vchádzajú, videli svetlo.

Lk, 11,33

Preto ak môžte, príďte na modlitbové stretnutie so zakúpenou sviečkou. Jej zakúpením podporíme tento krásny projekt a jej zapálením a spoločnou modlitbou tak pripravíme dôstojnú spomienku nenarodeným deťom. Prinesme svetlo tam, kde sa potraty vykonávajú, aby sa tak šírilo svetlo v srdciach ľudí za nenarodených, ktorí neboli zväčša ani dôstojne pochovaní.

Príprava predaja sviečok v r. 2018