25. marca 2020 sme plánovali odštartovať 5. ročník celoslovenskej kampane 9 mesiacov za život. Jeho heslo – DIEŤA JE VIAC AKO NÁŠ PLÁN – upriamuje našu pozornosť na nevyčísliteľnú hodnotu dieťaťa, ktorého hodnotu si v záplave našich plánov nestihneme všimnúť. Plánovanie je chvályhodné, ale nemôže byť určujúcou ani najvyššou hodnotou. Primárnou hodnotou je ľudskosť, povinnosť lásky a pomoci voči slabému a bezbrannému.

Keďže niekoľko týždňov pred 25. marcom 2020 prepukla na Slovensku epidémia koronavírusu, sme nútení odložiť začiatok tohtoročnej kampane na neurčito.

V súvislosti s touto nezvyčajnou situáciou nás povzbudzuje naša žilinská koordinátorka nasledovne:
Zažili sme a zažívame strach z ohrozenia vlastného života, kvôli malému vírusu – KORONA, ktorý vo veľkom zabíja. Robíme a dodržiavame všetky možné opatrenia, ktoré nariadila vláda i z vlastného zdravého uváženia.
 Teraz je preto vhodná chvíľa zamyslieť sa a vžiť sa do situácie počatých detí, ktoré sú ohrozené potratom na živote neustále a dlhé roky, lebo máme k tomu platný ZÁKON v našom štáte.
Každý z nás sme prešli vývojom v maternici a bojovali sme zo všetkých síl aby sme sa narodili. Neváhali sme prejsť pôrodnými cestami a zakúsiť prvý bolestivý nádych, a aj keď si to nepamätáme, robili sme všetko pre to, aby sme prežili.
 Dnešnou technikou je všetko prebádané a je bolestné vidieť, ako sa počaté dieťa bráni a uhýna nástrojom potratára….vidno jeho nemý výkrik, ktorý nepočuje nikto, okrem Boha.
DAJME SPOLOČNE –  STOP POTRATOM!!
V prvom rade VY, páni v politike, ako ste dokázali okamžite reagovať pri ohrození, keď išlo aj o Váš život korona vírusom, ZAREAGUJTE tak isto, ZASTAVTE „ZÁKONOM“ VRAŽDENIE počatých detí, ktoré samé bojujú o svoje prežitie, ktoré sa nedokážu samé ubrániť najhoršiemu vírusu – VRAŽDENIU  ĽUDÍ – ĽUĎMI!
Kedy sa rozhodne ak nie teraz, keď sami prežívame strach zo smrti. Práve teraz, keď sa vieme najlepšie vžiť do pocitu čo je to prežívať úzkosť z hroziacej smrti.
Kto iný to má zastaviť ak nie MY, čo sme dostali ten dar – NARODIŤ SA! Tým sa zastaví i šírenie najväčšej traumy, ktoré po potrate prežívajú ženy – matky.
Prosím, šírte to ďalej, kým nevychladne náš vlastný strach z prežitia…. Spomeňme si na tieto deti nielen 25.marca, kedy je DEŇ POČATÉHO ŽIVOTA ale tak často ako sa dá, aby sa to už neopakovalo. Vyslovme za ne tichú modlitbu v našich srdciach, aj to sa ráta..
.
Magdaléna Mičicová, Žilina

Novinkou 5. ročníka je, že chceme našu pozornosť rozšíriť aj na centrá umelého oplodnenia. Na Slovensku ich je 13 a hoci by sa to na prvý pohľad nepovedalo, práve tam zomiera veľký počet nenarodených detí, alebo sa s nimi nehumánne zaobchádza. V sekcii MAPA nájdete tieto miesta označené žltou farbou a tiež dni a časy, v ktorých tam budeme realizovať našu službu.

Priatelia života, od roku 2016, kedy sme začali projekt 9 mesiacov za život, uplynuli 4 roky. S radosťou a vďačnosťou konštatujeme, že odvtedy sa na ôsmych miestach prestali vykonávať umelé potraty! Vďaka Bohu, vďaka odvážnym gynekológom, anestéziológom, zdravotným sestrám a ostatnému personálu, ktorí si uplatnili výradu vo svedomí.

Keďže priebeh epidémie nie je možné predvídať, zatiaľ neuverejňujeme presný začiatok kampane v roku 2020. Situáciu budeme sledovať a včas prinesieme aktualizácie.

Andrej Ungvarský & o. Dušan Škurla, koordinátori.