Pri príležitosti sviatku Nepoškvrneného Počatia Panny Márie sme sa rozhodli obnoviť zasvätenie miest našej misie Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Zasvätenie prebiehalo v týždni priam nabitom Mariánskymi sviatkami. A to od 8. decembra, kedy sa slávilo Nepoškvrnené Počatie Panny Márie, cez Loretskú Pannu Máriu (10.12.) a ukončené na sviatok Guadalupskej Panny Márie (12.12.). Toto obnovenie zasvätenia (prvé sa konalo v r. 2017) prebehlo vo viacerých mestách Slovenska.

Potratové miesta sme zverili Matke Božej, aby nás viedla v našej službe a doviedla k víťaznému dňu, kedy vykonávanie potratov bude už iba smutnou kapitolou dejín nášho národa. Ak chceš byť účastným službe najmenším z nás, pridaj sa.

Bez poškvrny dedičného hriechu počatá Panna Mária,

oroduj za nás!