Keďže pandémia koronavírusu priniesla mnohé spoločenské obmedzenia, nebolo možné začať kampaň vo zvyčajnom čase – 25. marca. Obmedzenia sa však postupne uvoľňujú a tak sme sa rozhodli oficiálne začať 1. júna 2020, na Deň detí. Teší nás, že od roku 2016, kedy sme začali iniciatívu 9 mesiacov za život, sa prestali vykonávať potraty na ôsmych miestach. V niektorých z týchto zariadení sa pokrok dosiahol vďaka exemplárnej statočnosti jednotlivcov, ktorí neváhali uplatniť si výhradu vo svedomí.

V roku 2020 sme sa rozhodli urobiť ďalší krok vpred a našu kampaň rozšírime aj na centrá umelého oplodnenia, ktorých je na Slovensku trinásť (Bratislava 5x; Nitra; Žilina; Martin 2x; Banská Bystrica; Košice 3x). Sú to miesta neetického manipulovania a veľkého obchodovania s ľudskými bytosťami. Počet zničených detí v centrách umelého oplodnenia prevyšuje počet chirurgických potratov.

Ako heslo 5. ročníka sme si zvolili: Dieťa je viac ako náš plán. Je to skúsenosť mnohých matiek, ktoré prijali dieťa napriek odsunutiu mnohých osobných plánov a dnes svedčia, že to bolo správne rozhodnutie. Je to výzva pre tých, ktorí sú v pokušení podstúpiť umelé oplodnenie – dieťa nie je náš nárok, ani naše právo, ani výrobok, ktorý si môžeme „objednať“. Je to apel aj pre všetkých potencionálnych dobrovoľníkov, aby sa zapojili do pro-life služby aj keď iste majú – ako každý – veľa osobných plánov.