Prvý júnový deň patrí deťom. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve, vo Švajčiarsku v roku 1925. Cieľom bolo urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete (chudoba, detská práca, vzdelávanie). Mnohé z uvedených problémov neustále pretrvávajú.

Dnes však, viac ako kedykoľvek v histórii ľudstva, musíme poukázať na celosvetový problém, že v priebehu jedného roka je umelým potratom zabitých 40-50 miliónom detí. Ako každou sekundou celosvetovo narastá počet interupcií, môžete vidieť tu.

Na Slovensku sú umelé potraty zákonne vykonávané vyše 70 rokov. Za túto dobu sa stalo ich obeťou viac ako 1 milión 400 tisíc detí.

Práve na deň detí, kedy sa výnimočne začal aj 5 ročník nášho projektu, bola na ich pamiatku v Bratislave na nám SNP odhalená pamätná tabuľa na budove Nemocnice Milosrdných bratov. Iniciovali ju organizátori 3. Národného pochodu za život, ktorý sa konal v Bratislave 22. septembra 2019, za vyše 50. tisícovej účasti ľudí z celého Slovenska. Na komornom odhalení ju posvätil bratislavský pomocný biskup J. E. Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD .

Slza bolesti a pokánia

Spolu s pamätnou tabuľou bola inštalovaná umelecky stvárnená slza akoby ukrívajúca počaté dieťa v lone matky. Silné vyjadrenie bolesti nad každým potrateným dieťaťom. Slza je tiež znakom pokánia za ťažký hriech proti životu nevinnej a bezbrannej ľudskej bytosti.

V Bratislave sa tak už skveje tretia Slza za nenarodených, ktorú umelecky stvárnila Iveta Halajová. Rozhovor s ňou si môžete prečítať tu.

Prvou Slzou sa zaskvel pamätník nenarodeným deťom v Petržalke pri kostole Sedembolestnej Panny Márie v roku 2017. O rok neskôr pribudla slza pod znakom kríža Tau na budove Františkánov pri zastávke Zochova v centre mesta.

Veríme, že aj takáto spomienka na deti, ktorým nebolo dopriate narodiť sa, dopomôže k uvedomeniu si hodnoty každého počatého ľudského života v našej spoločnosti.

Video reportáž

Tím pochodu za život odhalil v Bratislave tabuľu nenarodeným deťom

#NárodnýPochodZaŽivotV BRATISLAVE ODHALILI TABUĽU NENARODENÝM DEŤOMNenarodené deti získali pamätník v srdci hlavného mesta. Pamätnú tabuľu, nad ktorou sa nachádza umelecký prvok v tvare slzy, v ktorej je schúlené nenarodené dieťa v matkinom lone, odhalili na budove Nemocnice Milosrdných bratov v Bratislave. Tabuľu a prvok predstavili vlani v septembri počas Národný pochod za život. https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200601030

Uverejnil používateľ TK KBS Piatok 5. júna 2020