Nedávno sa v Nemecku konalo európske stretnutie lídrov 40 dní za život. Na kongrese sa zúčastnili: Shawn Carney , generálny riaditeľ a prezident 40 dní za život, Matt Britton, vedúci právneho tímu 40 dní za život, Tomislav Cunović, medzinárodný výkonný riaditeľ, zodpovedný za právnu oblasť pre Európu a koordinátor 40 dní za život pre Nemecko, Robert Colquhoun, medzinárodný riaditeľ kampaní a generálny riaditeľ 40 dní pre život pre Európu.

Aké boli konkrétne ciele tohto kongresu

Medzinárodné sympózium bolo veľmi dôležitou príležitosťou obnoviť ducha dobrovoľníkov, ukázať im, že nie sú sami a že sú súčasťou svetovej rodiny, ktorá žije v rovnakej situácii ako potraty vo svojej krajine a má rovnaký vnútorný oheň bojovať za koniec potratov. Toto podujatie nám umožnilo stretnúť sa s dobrovoľníkmi, ich príbehmi a mať globálny prehľad o realite potratov v rôznych národoch každého z kontinentov.

Účastníci jednotlivých krajín zdieľali svoje skúsenosti v boji proti potratovej ideológii, ktorá ročne zabíja viac ako 70 miliónov detí, ktorým nie je dovolené narodiť sa.

„Vďaka kampani „40 dní za život“ bolo od roku 2007 zachránených od potratu 21.616 detí“

Ktoré krajiny sa ho zúčastnili?

Okrem domáceho Nemecka to bolo ďalších 15 európskych krajín: Rakúsko, Maďarsko, Slovensko, Lotyšsko, Poľsko, Švajčiarsko, San Maríno, Holandsko, Španielsko, Chorvátsko, Nórsko, Škótsko, Írsko, Anglicko, Portugalsko. Z mimoeurópskych štátov mali svoje zastúpenie Taiwan, Kolumbia, Argentína a samozrejme aj USA, kde sa celý projekt zrodil v roku 2004.

Čiastočne nás delila jazyková bariéra a v jednotlivých krajinách je rôzne rozvinutá služba modlitbovej prítomnosti na miestach vykonávania potratov. No práve preto bolo naše vzájomné zdieľanie tak veľmi obohacujúce. Spájajú nás veľmi podobné skúsenosti prijatia i odmietnutia, radosť zo zachránených detí, nových dobrovoľníkov aj zatvorených potratových pracovísk. Inšpiroval nás úspech chorvátskych spolupracovníkov, ktorý v čase kovid -krízy dokázali založiť šesť centier pomoci. Poľskí aktivisti nám priblížili zákutia cesty k historickému víťazstvu v roku 2021, kedy boli zakázané eugenické potraty. Šokovalo nás svedectvo kolumbijskej líderky, ktorá nám opísala potratovú štvrť v Bogote s tridsiatimi potratovými pracoviskami. Potešila nás tvorivosť pro-liferov z krajín, kde sa dokázali vysporiadať so zákonnými obmedzeniami pre verejné zhromaždenia v blízkom okolí potratového pracoviska (tzv. buffer zones).

Boli sme tam

Na sympóziu sme mali zastúpenie aj my – päťčlenná výprava lídrov a dobrovoľníkov, ktorý sa u nás angažujú v projektoch 40 dní za život alebo v projekte 9 mesiacov za život. Obidva projekty sa na Slovensku rozvinuli nezávisle v priebehu roka 2016. Pri prezentácii toho, čo sa na slovenskom pro-life poli podarilo v posledných rokoch sa môžeme porovnávať aj s omnoho väčšími európskymi krajinami.

Sv. Matka Tereza počas prednášky na Harwarde vyjadrila presvedčenie, že ak USA odmietnu potraty a vrátia sa ku koreňom svojich zakladateľov, svet ich bude nasledovať. Zdá sa, že začiatok konca potratov sa blíži.

Zopár pekných myšlienok

22.013 detí

Zachránených 22.013 detí

22.013 detí
Obrátenývh 224 pracovníkov

Obrátených 224 pracovníkov

Obrátenývh 224 pracovníkov
Zatvorených 120 kliník

Zatvorených 120 kliník

Zatvorených 120 kliník
previous arrow
next arrow